Tanca
Educació 15 d’abril de 2019

La tarifació social a les escoles bressol municipals entra en vigor el curs vinent

S’estableixen un total de vuit trams basats, entre d’altres, en les dades de renda de l’exercici fiscal immediatament anterior i el nombre de germans o germanes matriculats al centre. Els nous preus s’aplicaran tant a la quota d’ensenyaments com a la de menjador fix

A partir del setembre, amb l’inici del nou curs escolar, les taxes de les dues escoles bressol municipals d’Esparreguera es calcularan en base a la tarifació social, que s’aplicarà tant a la quota d’ensenyaments com a la de menjador fix. La nova ordenança que regula el preu públic per la prestació d’aquest servei estableix un total de vuit trams, en sis dels quals l’aportació de les famílies disminueix, mentre que en dos augmenta. Per adherir-se a la tarifació social caldrà presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. En cas de no sol·licitar-ho, s’aplicarà automàticament la tarifa del tram 8.

La tarifació social és una iniciativa que assigna diferents percentatges de bonificació a les quotes de prestacions de serveis en funció d’un conjunt de criteris. Així la variació de preus es distribueix en vuit trams, segons el nombre de membres de la unitat familiar, la renda d’aquests, l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) i el nombre de germans o germanes matriculats al centre educatiu. “La tarifació social s’aplica amb la finalitat de millorar l’equitat i la igualtat d’oportunitats, facilitar la conciliació familiar i laboral, potenciar la cohesió social al municipi i fomentar l’accés a espais educatius i socialitzadors de qualitat als menors de 0 a 3 anys”, expliquen fonts de la Regidoria d’Educació.

Respecte la quota d’ensenyament, en el tram 1, que és la quota mínima, la tarifa serà de 33,80 euros/mes, una taxa que anirà augmentant gradualment en els diferents trams fins a arribar al 8, la quota bàsica, que serà de 202,81 euros/mes. Pel que fa al menjador escolar fix, les famílies que per la seva situació econòmica estiguin en el tram 1 pagaran 29,03 euros/mes, mentre que per les que se situïn en el 8, la quota serà de 174,20 euros/mes.

Aquesta mesura pot comportar un canvi en les quotes de les famílies que volen matricular les seves filles i fills a les escoles bressol. És per això que l’Ajuntament ha publicat a la seva web una eina per facilitar els càlculs. Es tracta d’un simulador de quotes que, a través dels membres de la unitat familiar i els ingressos, ofereix uns càlculs orientatius sobre el tram en que se situaria la família. Tot i això, aquestes xifres són només de caràcter informatiu i no tenen efectes vinculants per a l’Administració. Per adherir-se a la tarifació social caldrà sol·licitar-ho presencialment o telemàticament via instància a l’OAC.

La regidoria d’Educació ha enviat una carta a totes les famílies que actualment tenen infants matriculats a les escoles bressols municipals per convocar-los a una sessió informativa el dimecres 24 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda a l’Escola Bressol Municipal Cucuruga per explicar-los en què consisteix, com s’ha elaborat aquesta mesura i quines indicacions hauran de seguir per adherir-se a la tarifació social. Així mateix, durant el període de preinscripció i matrícula també s’informarà de la tarifació social i com sol·licitar-la a les famílies que matriculin els seus infants per primer any als centres. Les jornades de portes obertes tindran lloc el dia 25 d'abril a l'Escola Bressol Coloraines, i el 30 d'abril a l'Escola Bressol Cucuruga. El període de preinscripció pel curs 2019-2020 és del 13 al 24 de maig.