Tanca
Hisenda 22 de novembre de 2023

Les associacions municipalistes reclamen un finançament adequat per als ens locals

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques han consensuat una moció per a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera, després de la disminució dels ingressos i recursos municipals durant els últims anys. A Esparreguera és previst que la moció es porti a aprovació en el proper Ple municipal

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) han consensuat una moció per a reclamar de manera conjunta un nou finançament local, que s’ha fet arribar als ajuntaments per tal que l’aprovin en els seus respectius plens municipals. Les entitats municipalistes asseguren que la situació financera dels governs locals s’ha agreujat en els darrers anys per una legislació lesiva contra l‘autonomia local, un augment del preu de les matèries primeres i un increment del cost dels serveis i inversions que es donen o s’impulsen des de les administracions locals. Per aquest motiu, en el text que han consensuat insten el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera i també reclamen habilitar, de manera conjuntural, un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l’Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències. A Esparreguera, la moció és previst que es porti a aprovació en el proper Ple municipal, que se celebrarà el 29 de novembre.

L’alcalde d’Esparreguera i president de l’FMC, Eduard Rivas, ha explicat que “la moció neix pel context actual d’inici del mandat municipal, en el qual ens adonem que comencen a treballar amb un tema endèmic, com és el finançament local, que s’ha agreujat en els darrers anys, i que ens cal una reforma que reconegui que els ajuntaments tenim un finançament insuficient per a totes les competències que tenim i els serveis que prestem”. Per aquest motiu, la moció reclama un nou sistema de finançament just i equilibrat, la modificació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la participació de les entitats municipalistes en la redacció de l’avantprojecte de Llei de Governs i Finances locals de Catalunya.

Segons Rivas, “cal regular i finançar correctament les diferents competències que assumeixen els Ajuntaments, tant les que els hi són pròpies, com les que els hi delega una altra administració o aquelles que no estem obligats a prestar, però que oferim perquè són un servei a la ciutadania”, com en el cas d’Esparreguera podrien ser les escoles bressol municipals, l’Escola Municipal de Les Arts o la residència municipal Can Comelles. L’alcalde apunta que “hem de demanar que es reconegui aquesta realitat i posar-la al dia, perquè la normativa està molt antiquada i cal una modernització de tota l’arquitectura institucional del país”. Rivas afirma, a més, que la moció es presenta en un “moment d’oportunitat, com és l’inici d’un nou mandat a Espanya, amb un govern de coalició amb un ampli suport de forces molt plurals”.  

La moció consensuada entre les dues entitats municipalistes insta el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera. En segon lloc, reclama impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, per una banda, amb el Govern de l’Estat per una altra, i les entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local. També sol·licita que, mentre s’acorda el nou sistema de finançament local, s’habiliti, de manera conjuntural, un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l’Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, la prestació de serveis impropis i es resolgui la nul·la capacitat del sistema de finançament actual per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

El text també instar el Govern de l’Estat a impulsar conjuntament amb els diferents territoris de l’Estat un nou sistema de finançament just i equilibrat que acabi amb el dèficit fiscal o es creï un topall màxim de solidaritat envers l’Estat seguint els models més avançats d’Europa, amb regles explícites i claredat de xifres i que garanteixi que tots els ciutadans reben les mateixes prestacions i serveis. Paral·lelament, reclama al Govern de l’Estat que derogui la LRSAL, ja que limita l’autonomia local a l’hora de donar resposta als reptes actuals i modifiqui la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que la seva aplicació se suavitzi i flexibilitzi perquè les entitats locals disposin de major autonomia en la despesa pública. Finalment, també insta el Govern de la Generalitat que constitueixi una comissió amb les entitats municipalistes més representatives per treballar conjuntament els continguts de l’avantprojecte de Llei de Governs i Finances locals de Catalunya.