Tanca
Educació 1 de setembre de 2022

Les escoles bressol municipals arrenquen aquest nou curs sense restriccions

El proper dilluns, 155 infants començaran el nou curs escolar a les escoles bressol municipals Coloraines i Cucuruga. La gratuïtat del curs d'infantil 2, de 2 a 3 anys, i la tornada a la normalitat després de la pandèmia de la covid-19 marcaran aquesta represa escolar. Aquest curs 2022-2023 serà el quart que, de manera consecutiva, s'aplica la tarifació social a les escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals Coloraines i Cucuruga iniciaran el nou curs aquest 5 de setembre coincidint, enguany, amb l'avançament escolar de primària. En total, començaran el curs 155 nens i nenes, dada que representa un augment del 12% respecte els infants que varen iniciar el curs ara fa un any i del 10% respecte de curs 2019-2020, darrer curs abans de la pandèmia. Per al nou any escolar, s'han omplert les aules d’infantil 1 i 2, hi ha llista d'espera en l'aula d'infantil 1, i resten 5 places vacants per a la classe de nadons, de 0 a 1 any. La gratuïtat del curs d'infantil 2 (i2) i la represa de la normalitat després de les mesures sanitàries imposades per la covid-19 han marcat la demanda de places. L'inici escolar es realitzarà amb el període d'adaptació i comprendrà tot el mes de setembre, a més durant el primer trimestre cada escola comptarà amb el reforç de dues persones Tècniques d'Educació Infantil contractades en el marc dels Plans Locals d'Ocupació. Aquest curs 2022-2023 serà el quart que, de manera consecutiva, les famílies dels infants matriculats a les escoles bressol municipals podran acollir-se a la tarifació social per tal d'adaptar les quotes a la seva situació particular.

Aquest inici de curs, el nombre d'infants matriculats a les escoles bressol municipals ha estat superior al dels darrers anys. Concretament 69 infants s'ha inscrit a l'escola Cucuruga i 86 a la Coloraines, distribuïts en els següents grups: una classe de nadons (nascuts 2022), quatre classes d'infantil 1 (i1), d'1 a 2 anys, i cinc classes d'infantil 2 (i2), de 2 a 3 anys. Les aules d'i1 i i2 estan plenes i, en el cas dels infants nascuts el 2021, d'i1, hi ha llista d'espera amb 9 famílies en aquests moments. Tanmateix, hi ha cinc places vacants pels infants nascuts l'any 2022. En cas que una família necessiti inscriure un infant durant el curs a alguna de les escoles municipals podrà fer-ho sempre que hi hagi places disponibles.

La gratuïtat de l'últim curs d'infantil, i2, que enguany és novetat, ha pogut incidir en l'increment de la demanda a les escoles bressol municipals, on s'han omplert les classes dels infants nascuts l'any 2020, amb un total de 100 places. Això no obstant, des de la regidoria d'Educació es valora que hi ha hagut menys demanda d'i2 de la que es podria esperar, ja que fins aquesta mateixa setmana no s'ha arribat a la plena ocupació i tampoc s'ha generat llista d'espera. El regidor d'Educació, Juan Jurado, ha valorat aquestes dades explicant que "l'efecte crida de noves matrícules a i2 no s'ha produït tot i la gratuïtat d'aquesta línia. En el cas d'Esparreguera ha suposat un canvi d'aplicació de la tarifació social a la gratuïtat i, per tant, la mesura només ha tingut efectes econòmics". Jurado ha assegurat que "la gratuïtat no ha estat, per tant, una mesura útil per democratitzar i universalitzar l'accés a l'educació, ja que la demanda s'ha mantingut i el perfil de les famílies que han sol·licitat la matrícula no canviat", i ha afegit que "en tot cas, per saber si, a nivell social, la gratuïtat serà una mesura eficaç i amb un impacte real sobre el perfil de les famílies que matriculen els infants a i2 caldrà encara esperar uns anys".

Les escoles bressol Coloraines i Cucuruga iniciaran el curs amb normalitat, eliminant les restriccions posades en marxa a causa de la pandèmia durant els darrers cursos i, per tant, podran desplegar amb normalitat els projectes pedagògics de cada centre. En aquest sentit, el període d'adaptació, que comprén tot el mes de setembre i s'adapta al ritme de cada infant, serà acompanyat per un familiar que podrà entrar a l'aula. També s'eliminen els circuits d'entrada i sortida, ja no caldran els canvis de sabates, es podran entrar els cotxets i es tornaran a agrupar els infants al dormitori. Pel que respecta a l'equip educatiu, enguany Núria Mura agafa temporalment les funcions de direcció de la Cucuruga i aquest primer trimestre, a més de la plantilla estructural, cada escola comptarà amb el reforç de dues persones Tècniques d'Educació Infantil contractades en el marc dels Plans Locals d'Ocupació.

Del total de 155 infants que s'han matriculat a les escoles bressol municipals, pràcticament la majoria s'han acollit al tarifa social, que regula del servei en funció de la situació socioeconòmica de les famílies. Hi ha 12 trams de tarifació amb una distància proporcional de 0,25 cops l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per tram. Actualment, l'Ajuntament està acabant d'estudiar les sol·licituds i d'assignar els trams de tarifació per saber la bonificació exacta i informar de la tarifa definitiva a les famílies. Aquesta tarifació podria veure's modificada durant el curs en cas que variïn les circumstàncies econòmiques i estructurals del nucli familiar.