Tanca
Participació Ciutadana Hisenda 30 de setembre de 2019

Oberta la consulta de l’Ordenança fiscal del recàrrec de l’IBI d'habitatges desocupats

La ciutadania pot fer les seves aportacions fins al 14 d’octubre a través de la plataforma Esparreguera Decideix. L’avantprojecte de l’ordenança es portarà a aprovació al proper ple municipal, en el que es portaran a debat les ordenances fiscals de 2020

Fins al 14 d’octubre està oberta la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte d’Ordenança reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats. Les aportacions es poden fer a través de la plataforma Esparreguera Decideix, on també es pot consultar la memòria d’aquesta nova regulació que té entre els seus objectius definir que és un immoble desocupat amb caràcter permanent, gestionar un registre municipal d’aquesta tipologia d’habitatges i definir el percentatge d’aplicació sobre la quota líquida de l’IBI. El text és portarà a aprovació inicial el proper ple municipal, que se celebrarà el 16 d’octubre, en el que es debatran les ordenances fiscals de 2020.

El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esparreguera, Daniel Farriols, ha assegurat, en declaracions a Ràdio Esparreguera, que “la finalitat de l’ordenança no és tant la recaptació, si no posar una penalització a tots els habitatges que estan desocupats, que els hi puguem posar una mesura de pressió per a incentivar que s’incorporin al mercat de lloguer social, de lloguer o al mercat ordinari”. Per a portar-ho a terme, el govern municipal ha optat per fer una nova ordenança i no incloure el redactat en l’ordenança fiscal vigent. Ara l’avantprojecte d’aquesta norma està en període d’exposició pública per a que la ciutadania hi pugui presentar propostes i millores fins al 14 d’octubre i, dos dies després, es portarà al ple per a la seva aprovació.

La Llei reguladora de les hisendes locals ja preveu la possibilitat que els ajuntaments puguin exigir un recàrrec de fins el 50% de l’IBI en aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Tot i això, aquesta possibilitat era inaplicable perquè no existia un desenvolupament reglamentari. Ara la Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer desenvolupa, de forma molt genèrica, els requisits per a establir aquest recàrrec. En aquest sentit, Daniel Farriols apunta que “la voluntat del govern és que l’any que ve ho puguem aplicar, però de totes maneres encara no contemplarem, per un criteri de prudència, els ingressos al pressupost, perquè no tenim la certesa absoluta que sigui així. El que fem és iniciar el cronòmetre i el procediment administratiu perquè els pisos buits comencin a comptar”.

Un cop aprovat l’avantprojecte de l’ordenança, caldrà establir quins habitatges es consideren desocupats de manera permanent. La normativa catalana fixa que es pot considerar així quan porten almenys dos anys buits. “Els criteris per marcar els terminis els marca la Diputació i es basen en l’empadronament i els consums d’aigua i electricitat o també quan hi ha informació facilitada pels veïns i llavors es fa una inspecció”, ha senyalat el regidor de Serveis Econòmics. El text també determinarà el còmput dels terminis, la gestió d’un registre municipal d’immobles desocupats, establirà el procediment administratiu per tal de declarar, per part l’Ajuntament, un immoble com a desocupat amb caràcter permanent i el percentatge d’aplicació sobre la quota líquida de l’IBI de l’any en que es meriti el recàrrec.