Tanca

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats culturals, veïnals i d’àmbit social

Es poden demanar ajuts per al foment d’activitats que promoguin la cultura i les arts escèniques, les festes a carrers i barris i per a programes de cooperació, igualtat i gent gran. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través del web de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert la convocatòria per a finançar projectes d’entitats culturals, associacions veïnals, activitats per a persones més grans de 65 anys i aquelles que fomentin els principis d’igualtat, solidaritat i cooperació social. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica de l’Ajuntament i hauran d’estar signades electrònicament pel representant legal de l’entitat. La convocatòria està adreçada a les associacions privades sense afany de lucre inscrites al registre municipal.

En la línia d'ajuts per a programes i festes populars als carrers i barris, es valorarà la realització d’activitats socio-culturals obertes a tota la ciutadania i amb una programació diversa per al públic de totes les edats així com aquelles accions que contribueixin a la millora del barri i siguin d’interès general. El termini per a presentar la documentació finalitza el 30 de setembre. Pel que fa a les entitats culturals, poden demanar la subvenció aquelles que dinamitzin i promoguin activitats culturals a Esparreguera apropant-les a tota la ciutadania d’una manera plural i participativa, les que promocionin les arts escèniques i fomentin els estudis de grau superior d’aquestes i aquelles que fomentin l’associacionisme cultural i la cultura popular i tradicional catalana. Les sol·licituds es poden presentar fins a l’1 d’octubre.

En la línia de donar suport a les entitats que realitzin activitats en l'àmbit de la cooperació o la cultura de la pau es valorarà la inclusió de la perspectiva de gènere, el nombre de persones beneficiàries, el manteniment i continuïtat del programa i l’acreditació de la viabilitat tècnica, ambiental i sociocultural. En referència al foment de la participació de la dona i la realització d’activitats per a la igualtat de gènere es tindrà en compte el nombre d’activitats realitzades per l’entitat que afavoreixin la promoció i participació de les dones i la sensibilització en contra de la violència masclista.

En el cas del foment d’activitats dirigides a les persones més grans de 65 anys es contemplen dos programes. El d’activitats que promoguin l’envelliment actiu de la gent gran d’Esparreguera afavorint la realització d’activitats diverses adreçades a aquest col·lectiu. I aquest any s’incorpora un nou programa de despeses de lloguer de sales escenicomusicals al municipi per al desenvolupament d’activitats vinculades a la promoció de l’envelliment actiu al municipi amb el finançament de fins el 100% de la despesa associada al lloguer amb un màxim de 2.000 euros per any. El termini per a presentar les sol·licituds per als ajuts de polítiques d’igualtat, gent gran i cooperació i cultura de la pau finalitza el 8 d’octubre.

Per a aquest any, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 5.000 euros per a associacions de veïns; 30.000 euros per a entitats culturals; 5.000 euros per a entitats de cooperació i foment de la cultura de la pau; 1.500 euros per a polítiques d’igualtat; i 4.500 euros per a subvencions a la gent gran. Els ajuts s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la convocatòria. Pel que fa a la justificació dels ajuts, una altra de les novetats d’enguany és la simplificació d’aquest tràmit. Així s’haurà de presentar, com ja es feia anteriorment, la memòria d’actuació i la memòria econòmica, però l’Ajuntament només requerirà una mostra representativa de les despeses per a acreditar la seva adequada aplicació.