Tanca

L’Ajuntament simplifica la justificació de les subvencions a entitats

El ple municipal va aprovar la setmana passada les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d'aquest 2019, que incorporen dos nous programes en les línies d’ajuts dels serveis d’educació i gent gran

L’Ajuntament d’Esparreguera simplifica la justificació de les subvencions atorgades a entitats i incorpora dos nous programes en les línies d’ajuts dels serveis d’educació i gent gran. Aquestes són les principals novetats de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’exercici 2019 en matèria de foment d’activitats/projectes d’educació, esports, diversitat i cicle de vida, polítiques d’igualtat, serveis socials, cooperació i pau, i cultura i festes, que van ser aprovades en la darrera sessió del ple municipal, celebrat el 13 de febrer. És previst que demà se'n publiqui un extracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i, seguidament, es podran consultar les bases al tauler d’edictes municipal.

El regidor coordinador de l'Àrea de Participació i Dinamització, Emmanuel Ortí, explica que “la novetat més important afecta a la modalitat de justificació que es farà en forma de compte justificatiu simplificat sempre que no s’excedeixin els 60.000 euros”. Així s’haurà de presentar, com ja es feia anteriorment, la memòria d’actuació i la memòria econòmica, però l’Ajuntament només requerirà una mostra representativa de les despeses per acreditar l’adequada aplicació de la subvenció. Emmanuel Ortí subratlla que “la selecció d’aquestes es farà mitjançant tècniques de mostreig aleatori simple i variarà en funció de l’import de la subvenció concedida: si l’import és igual o inferior a 10.000 euros es comprovarà un percentatge de, com a mínim, el 30% de les despeses i, si és superior a 10.000 euros, el percentatge a comprovar serà de, com a mínim, el 50%”.

També s’incorporen dos nous programes en les línies de subvenció dels serveis d’educació i gent gran. Un per al foment de la promoció de formació i activitats educatives per a la infància i adolescència i un altre per al foment d’activitats dirigides a persones més grans de 65 anys. “Aquests nous programes fan referència a les despeses de lloguer de sales escenicomusicals i es farà efectiu el 100% de l’import de la subvenció amb caràcter de pagament avançat”, explica el regidor coordinador de l'Àrea de Participació i Dinamització. Aquestes dues noves línies suposen un increment de 18.000 euros en les subvencions destinades a educació i de 2.000 euros en les de gent gran.

Per a l’exercici 2019, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són les següents: ajuts a projectes educatius i famílies 32.000 euros; a AMPAS, 7.000 euros; a entitats educatives, 1.000 euros; subvencions a entitats esportives, 80.000 euros; a gent gran, 4.500 euros; per projectes en matèria d’igualat de gènere, 1.500 euros; per a activitats recreatives i culturals, 30.000 euros; per a associacions de veïns d’Esparreguera, 5.000 euros; pel foment d’activitats per a persones amb discapacitats i/o dependència, 2.000 euros; i subvencions de projectes d’entitats de cooperació i foment de cultura de la pau, 5.000 euros. “S’han incrementat en 10.000 euros les subvencions a entitats esportives per potenciar la cada vegada més creixent activitat esportiva de la vila”, subratlla Emmanuel Ortí.

Les bases reguladores van ser aprovades amb els vots a favor de PSC, ICV i el PDeCAT i les abstencions de Ciutadans, la CUP, Esquerra Republicana i el Partit Popular.