Tanca
Esports Educació 14 de juny de 2019

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats esportives i de caire educatiu

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través del web de l’Ajuntament abans del 12 de juliol. Aquest any s’afegeix una nova línia d’ajuts per a finançar el lloguer de sales del municipi per a la realització d’activitats organitzades pels centres educatius

Avui s’ha obert la convocatòria de subvencions per a finançar projectes d’entitats esportives, entitats educatives, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS) i centres educatius. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica de l’Ajuntament i hauran d’estar signats electrònicament pel representant legal de l’entitat. El termini per a presentar la documentació finalitza el 12 de juliol. Com a novetats, destaca la incorporació d’un nou programa en la línia d’ajuts dels serveis d’educació per a cobrir les despeses de lloguer de sales escenicomusicals i la simplificació de la justificació.

La convocatòria està adreçada a les entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera i a les escoles d’educació infantil, primària i secundària amb seu al municipi. En el cas de les entitats esportives, es valoraran aquelles activitats i projectes que fomentin l’esport i compleixen algun d’aquest tres objectius: augmentar el percentatge de practicants esportius promocionant les activitats esportives o organitzant actuacions puntuals; donar suport a les escoles esportives de les entitats i promoure l’educació i els valors amb projectes d’esport base; i fomentar la competició esportiva federada i escolar a nivell local, comarcal, nacional i internacional.

Pel que fa a les entitats educatives es valorarà el foment d’activitats que promocionin els principis d’igualtat, solidaritat i cooperació social. Així es donarà suport a les entitats i associacions que treballin en l’àmbit de la promoció de l’educació, en especial a aquelles que promoguin ajuts i ofereixin suport a infants i joves que necessiten una atenció especial en termes socioeducatius.

En la línia de foment per a la promoció de formació i activitats educatives per a la infància i l'adolescència dels centres educatius hi ha dos programes. D’una banda, el d’igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant l’accés al material escolar necessari i a les sortides i excursions organitzades pels centres. I, de l’altra, aquest any s’incorpora un nou ajut per a col·laborar en el finançament de les despeses de lloguer de sales escenicomusicals del municipi per al desenvolupament d’activitats participatives vinculades al projecte educatiu de centre.

Per últim, en referència a les , es poden presentar aquells projectes o activitats que tinguin com a finalitat fomentar l’educació en valors, la conciliació familiar, l’acompanyament a les famílies i la coresponsabilitat amb els centres. Per a aquest any, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 32.000 euros per a ajuts a projectes educatius i famílies; 7.000 euros per a AMPAS; 1.000 euros per a entitats educatives; i 80.000 euros per a entitats esportives.

Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la convocatòria. Pel que fa a la justificació dels ajuts, una altra de les novetats d’enguany és la simplificació d’aquest tràmit. Així s’haurà de presentar, com ja es feia anteriorment, la memòria d’actuació i la memòria econòmica, però l’Ajuntament només requerirà una mostra representativa de les despeses per a acreditar la seva adequada aplicació.