Tanca
Educació 4 d’agost de 2020

S’aprova definitivament el nou sistema de tarifació social de les escoles bressol

El curs escolar començarà el 8 de setembre amb les noves taxes, que ara estaran distribuïdes en dotze trams segons el nombre de membres de la unitat familiar, els ingressos i el nombre de germans matriculats al centre educatiu. A la web municipal s’ha activat un simulador de quotes per saber, orientativament, en quin tram se situa cada família

Les escoles bressol municipals començaran el proper curs el dia 8 de setembre i ho faran ja amb el nou sistema de tarifació social. L’ordenança fiscal 23, que regula el preu públic per a la prestació del servei d’escola bressol, ha quedat avui aprovada definitivament, després de passar el període d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al·legació o requeriment al respecte. Aquesta modificació va ser aprovada inicialment el passat mes de maig pel ple de l’Ajuntament d’Esparreguera amb l’objectiu de millorar l’equitat i la igualtat d’oportunitats de les famílies en l’accés a aquest servei. Els canvis inclouen una distribució més equitativa en el nombre de trams, que passen de 8 a 12, canvis en el sistema de tarifació de les quotes de menjador i la introducció de la possibilitat de revisar el tram assignat dins del mateix curs escolar. Els preus de cada tram es poden consultar al web municipal, on també hi ha un simulador de quotes per calcular, orientativament, la taxa en funció del nombre de membres i els ingressos familiars.

La Regidoria d’Educació va optar per modificar el sistema de tarifació social després d’analitzar com ha funcionat en aquest primer curs de la seva aplicació i escoltar les demandes de les associacions de mares i pares d’alumnes i de la ciutadania. Els canvis proposats afecten al nombre de trams contemplats, que passaran de 8 a 12 per a fer la tarifació social més equitativa, ja que ara hi haurà distàncies proporcionals de 0,25 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) entre els trams i percentatges equilibrats relatius a l’import de les quotes. El nou sistema també incrementa el nombre de vegades màximes de l’IRSC, passant d’un model amb un llindar major de 1,6 vegades a un igual o major a 3 vegades aquest indicador, això suposa que l’anterior tram número 8 ara queda desglossat en 6 trams per ajustar-se més a les diferents variables socioeconòmiques de les famílies.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera, Juan Jurado, ha afirmat que “amb aquest nou sistema de tarifació social hem ajustat més les tarifes a les diferents realitats socioeconòmiques de les famílies del municipi i també es contempla la revisió del tram si hi ha un canvi de situació familiar durant el curs, com per exemple una reducció del 20% dels ingressos de la unitat família, un fet que cobra importància amb la crisi de la Covid-19”. Els preus ja es poden consultar a l’apartat d’Educació del web municipal, tant els del servei bàsic d’escolarització com el servei complementari d’alimentació i el servei d’alimentació per a nadons. A la mateixa web també hi ha disponible un simulador de quotes, una eina que ofereix uns càlculs orientatius del tram en que se situaria cada família, en funció del nombre de membres i dels seus ingressos. Aquest càlcul però, és únicament de caràcter informatiu i no té efectes vinculants per a l’administració, que és qui finalment calcularà la quota en funció de totes les variables.