Tanca
Medi Ambient 2 de març de 2023

Esparreguera entra en fase d'excepcionalitat per sequera

Aquesta fase comporta la prohibició de reg de zones verdes, la prohibició de la neteja de la via pública amb aigua potable i la reducció del consum d'aigua en diferents àmbits

A causa de la situació de sequera que viu Catalunya, el Govern de la Generalitat i l'Agència Catalana d'Aigües han activat la fase d’excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i de l'aqüífer del Fluvià Muga, que avui entra en vigor arran la publicació del Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. L'excepcionalitat afectarà 224 municipis de 15 comarques, amb un abast de prop de 6 milions d'habitants.

L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes. Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable i l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

En l'àmbit domèstic, es preveu una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari d’alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia. També es restringeix l'ús d'aigua per a netejar vehicles particulars fora d'establiments comercials (només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda).

El Decret llei també habilita l'Administració per fer possible la contractació d'emergència en cas que calgui fer actuacions per disposar de més aigua. També es defineixen en aquest Decret llei mesures per dissuadir dels consums d’aigua elevats i la possibilitat d'imposar sancions en cas que se superin les dotacions fixades en el Pla de sequera.

L'estat de sequera s'ha mesurat a partir del risc de desabastament, amb un volum de reserves molt baix (27%), i de la poca probabilitat de pluges d'aquest març.

restriccions per l'excepcionalitat per sequera

Avisos relacionats