Tanca
Medi Ambient 29 de novembre de 2023

Esparreguera entra en fase de preemergència per sequera

El canvi de fase, que ha decretat el govern català afecta als municipis del sistema Ter-Llobregat i implica una reducció de la dotació màxima d’aigua, que passarà dels 230 a 210 litres per habitant i dia

El Govern de la Generalitat, davant l’agreujament de la sequera, ha activat un nou escenari de preemergència als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, entre els quals hi ha Esparreguera.

Les mesures més destacades que es contemplen en aquest escenari són:

  • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l’escenari d’excepcionalitat el límit és de 230 l/hab/dia.

  • El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que determini l’ens local. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

  • Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

  • Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.

  • Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.

  • Finalment, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

 

Les mesures han estat aprovades pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i ja s'han publicat al DOGC.