Tanca
Medi Ambient 8 de maig de 2024

Esparreguera surt de l'emergència i torna a l'excepcionalitat per sequera

La marxa enrere en el pla de sequera arriba gràcies a les pluges i permet suavitzar les restriccions

El Govern de la Generalitat ha decretat la sortida de l'estat d'emergència I i l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. 

La decisió va ser presa a la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS), del 7 de maig, arran de la recuperació de les reserves a causa de les pluges de les darreres setmanes. Aquesta mesura afecta a 202 municipis que depenen del sistema Ter-Llobregat, entre els quals hi ha Esparreguera. Actualment el nivell de reserves en els embassaments d’aquest àmbit es situa al 25,4%, amb 154 hm3, amb una tendència creixent arran de les pluges i el desgel. Cal recordar, que al mes de març el nivell de reserves en l’àmbit Ter-Llobregat era del 15%. 

Mesures de la fase d'excepcionalitat

La situació d’excepcionalitat permet la disposició d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres). Així mateix, es mantenen les mesures d’estalvi següents:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).

  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).

  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).

  • Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

  • D’altra banda, en situació d’excepcionalitat no es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Només es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

També es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Altres mesures en situació d’excepcionalitat són la neteja de vehicles només en establiments autoritzats o la prohibició de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, entre altres mesures.

 

restriccions per l'excepcionalitat per sequera

Avisos relacionats