Tanca
Medi Ambient Protecció Civil 22 de juny de 2023

Revetlla de Sant Joan 2023

Davant l’actual situació de risc d’incendi forestal que es viu a Catalunya i a les portes de la celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, l'alcaldia ha dictat un BAN per recordar que es prohibeix encendre foc i qualsevol ús de pirotècnia a totes les zones a menys de 500 metres de les zones forestals

Esparreguera està considerat com a municipi d’alt risc d’incendis forestals, i tota la població hem d’extremar les precaucions amb l’ús del foc, així com amb les activitats que en poden provocar. Per això, des de l'alcaldia s'ha dictat un BAN de mesures de prevenció per a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere que indica:

Davant l’actual situació de risc d’incendi forestal que es viu a Catalunya i a les portes de la celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, es donen les següents indicacions per gaudir de la festa amb seguretat:

 • En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, resta prohibit:

  a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
  b) Llençar objectes encesos.
  c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 • Excepcionalment, es podran realitzar les activitats prèviament autoritzades pel departament competent de la Generalitat.

 • Es recorda que els petards amb més risc de provocar incendis son els coets i altres materials voladors, fonts i altres que generen espurnes.

 • Es recomana l’ús responsable del material pirotècnic autoritzat i s’apel·la al civisme de tothom de cara a respectar el descans del veïnat i dels animals de companyia.

 • La Policia Local serà l’encarregada de mantenir l’ordre i vetllarà pel compliment d’ aquest BAN.

 • Que tota persona que adverteixi l’existència o l’inici d’un incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d’Emergències 112 o a qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar.

CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL

Manipulació de productes pirotècnics

 • La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
 • Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat.
 • Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals i materials.


Abans de manipular els petards

 • No us guardeu petards a les butxaques.
 • Cal llegir les instruccions de cada article.


En encendre els petards

 • No subjecteu els petards amb les mans.
 • No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
 • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
 • Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
 • Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.


On encendre els petards amb seguretat

 • No llanceu coets ni petards a menys de 500 metres de zones boscoses.
 • No llanceu mai petards contra ningú.
 • Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
 • No encengueu cap petard dins les cases.
 • No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.
 • Tingueu cura del mobiliari urbà alhora de llençar un petard.