Centre de Formació d'Adults d'Esparreguera

Centre educatiu que imparteix formació adreçada a persones adultes.

Què s'ofereix

 • Formació instrumental.

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

 • Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior.

 • Preparació per l'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 • Ensenyaments COMPETIC.

 • Llengües estrangeres.

A qui s'adreça

A la ciutadania general.

Amb caràcter general cal tenir 18 anys o cumplir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació.

O bé tenir més de 16 anys (o cumplir-los durant l'any natural en què es comença la formació) en alguns dels casos següents:

 • Tenir un contracte laboral o estar en procés d'obtenir un permís de treball.

 • Ser esportista d'alt rendiment.

 • Haver cursat o estar cursant un PFI i voler cursar GESO.

 • Participar en el programa "Joves per l'ocupació".

 • Amb l'autorització excepcional del director/a dels serveis territorials.

Com s'hi pot accedir

A través de cita prèvia i complint amb els terminis de preinscripció i matrícula.


Horari
Dilluns
Tancat
Dimarts
De 16:00 a 17:00
Dimecres
Tancat
Dijous
De 16:00 a 17:00
Divendres
De 09:30 a 10:30
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat