Calendari

El pròxim 28 de maig de 2023 se celebren eleccions municipals arreu del territori espanyol. El procés electoral comprèn els mesos d'abril i maig. A continuació es detalla el calendari dels passos més importants:

Convocatòria de les eleccions municipals | 3 d'abril

Entrarà en vigor l’endemà, 4 d’abril, amb la publicació del decret de convocatòria al BOE.

Sol·licitud del vot per correu | A partir del 4 d'abril

  • Del 4 al 18 de maig: Termini per demanar el vot per correu, àmbit estatal. Es pot demanar la sol·licitud a qualsevol oficina de Correus. 
  • Del 4 al 29 d’abril: Termini per demanar el vot per correu des de l’estranger (en aquells casos on les persones empadronades al municipi no es trobin en territori espanyol durant el període electoral).

Consulta del cens electoral | Del 10 al 17 d’abril

La consulta del cens electoral estarà activa a partir del 10 d’abril. Fins al 17 d'abril es podrà fer reclamació de les dades errònies. La resposta a la reclamació ha de ser en un màxim de tres dies després de la data de la reclamació, fins al 20 d’abril. 

Publicació de candidatures presentades als comicis | 2 de maig

Publicació provisional de les llistes dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions municipals serà el 26 d'abril. Es ratificaran el 2 de maig, amb la publicació de les candidatures definitives.
 

Reunió per a acordar el repartiment dels espais de propaganda electoral | 2 de maig

Per tal d'acordar el repartiment dels espais de propaganda electoral, es convoca a un representant de cada candidatura a la reunió que tindrà lloc el dimarts 2 de maig, a les 18:30 h, a la sala de reunions de l’Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera. Fruit d'aquesta reunió, s'acorda el repartiment dels espais per a la propaganda electoral tal i com queda reflectit en aquests plànols. La resta de fanals que queden fora de les zones distribuïdes són de lliure disposició i poden ser utilitzats per qualsevol candidatura.

 

Sorteig per escollir les persones participants en les meses electorals | 3 de maig

L'Ajuntament d'Esparreguera realitzarà un sorteig per escollit les persones participants en les meses electorals. Un cop es fa el sorteig, hi ha un marge de tres dies per a enviar les notificacions als membres de les meses. Les persones escollides tenen un màxim de 7, després de la notificació, per presentar al·legacions (màxim fins al 13 de maig) a la Junta Electoral. Les al·legacions s’han de resoldre en un termini màxim de cinc dies (màxim 18 de maig). 

Vot per correu | A partir del 2 i 8 de maig

  • Del 8 al 21 de maig: les persones sol·licitants del vot per correu dins l'Estat espanyol reben la documentació certificada per part de l’Oficina del Cens envia per correu certificat.
  • Del 8 al 24 de maig: termini per enviar el vot per correu de les persones dins l'Estat espanyol a través de les oficines de Correus.
  • Del 2 de maig al 24 de maig: les persones sol·licitants del vot per correu des de l’estranger reben la documentació i poden votar mitjançant els tràmits des de l'ambaixada o consolat.

Inici de la campanya electoral | Del 12 al 26 de maig

Jornada de reflexió | 27 de maig

Jornada de reflexió i fi del mandat dels i les membres de les corporacions locals.

Jornada electoral | 28 de maig

Les votacions es podran realitzar als col·legis electorals de 9 a 20 h.

L'escrutini general per la Junta Electoral serà el 31 de maig i la publicació al BOE es farà 40 dies després de la proclamació dels electes. 

Sessió extraordinària del Ple de la Corporació | 14 de juny

La sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives es realitzarà el tercer dia anterior a la sessió de constitució amb els únics efectes d’aprovar l’esborrany de la o les actes anteriors que no estiguessin aprovades.

Sessió de constitució de la nova Corporació municipal | 17 de juny

L’Ajuntament d’Esparreguera es constituirà, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós-electoral, el 20è dia (natural) posterior a la celebració de les eleccions, concretament el pròxim 17 de juny de 2023.