Tanca
Seguretat Ciutadana 29 de juliol de 2021

A Esparreguera es van interposar 264 denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants

Segons dades del Cercle de Comparació Intermunicipal de Policia Local, elaborat per la Diputació de Barcelona, el 2020 es van registrar al municipi 38,7 delictes per cada 1.000 habitants. L’informe també indica que a Esparreguera hi ha 1,35 agents per cada 1.000 habitants i que la despesa corrent d’aquest servei és de 84 euros per habitant

Durant el 2020 a Esparreguera es van interposar 264,8 denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants, 43 punts per sobre de la mitjana dels municipis de la província de Barcelona entre 15.000 i 25.000 habitants. Així mateix, es van cometre menys delictes que a la mitjana de poblacions, 38,7 infraccions per cada 1.000 habitants davant les 40,6 que es van registrar de mitja. Aquestes xifres es desprenen del Cercle de Comparació Intermunicipal (CCI) de Policia Local, un instrument elaborat per la Diputació de Barcelona de suport a l’avaluació i millora de la prestació d’aquest servei local a la província en el que hi participen una setantena de municipis. Les dades, que es van presentar als grups de l’oposició a la darrera Comissió Informativa de Presidència, també indiquen que, amb una plantilla de 33 persones, Esparreguera té 1,35 policies per cada 1.000 habitants, una xifra situada per sota de la mitjana, que és d’1,62 agents, i que la despesa corrent per habitant és de 84 euros, inferior a la mitjana dedicada a aquest servei, que és de 101 euros per habitant.

Els indicadors referits a la policia de trànsit apunten que de les 264,8 denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants que es van interposar l’any passat a Esparreguera, un 80,3% procedien de zones d’estacionament amb control horari; mentre que a la mitjana dels municipis que participen en el Cercle aquest percentatge és bastant inferior i se situa en el 50,5%. El 5,1% del total de les denúncies de trànsit van ser per fets greus o molt greus, una xifra per sota de la mitjana global, que va ser de 19,7%. Així mateix, el 2020 es van produir 4,8 accidents de trànsit en vies urbanes per cada 1.000 habitants - la mitjana va ser de 4,5 accidents -, dels quals 1,4 van tenir víctimes. L'inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sánchez, ha explicat que al llarg del 2020 s’han registrat 38 víctimes lleus i 2 víctimes greus a conseqüència d’atropellaments i ha subratllat que “no s’ha produït cap accident amb víctimes mortals en vies urbanes des de fa 6 anys”. En l’àmbit del trànsit, també destaca que a Esparreguera es van interposar 37 denúncies per cada 100 vehicles censats al municipi, xifra per sobre de la mitjana, que és 32 denúncies.

En l’àmbit de la seguretat, el 2020 es van produir a Esparreguera menys delictes que a la mitjana de les poblacions, 38,7 per cada 1.000 habitants enfront els 40,6 delictes registrats de mitja. L’índex de resolució va ser del 31,1%, molt proper a la mitjana que se situa en el 31,4%. A Esparreguera la majoria dels delictes van ser enregistrats per la Policia Local, concretament el 54,2% de tots els comesos al municipi, una xifra que està per sobre de la mitjana que se situa en el 44%. Així mateix, al municipi es van produir més detencions que a la mitjana de les poblacions de la província, ja que es van detenir 3,4 persones per cada 1.000 habitants, superant la mitjana de 3,1 detinguts. En aquest cas, la policia local va efectuar el 35,5% de les detencions, situant-se per sota de la mitjana dels cossos de seguretat municipals, que és del 51,7%. L'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha apuntat que “per ajudar en les tasques, tant de seguretat com de trànsit, hem aprovat una partida de 350.000 euros per a la instal·lació de càmeres de videovigilància, que es col·locaran als accessos de l’autovia, dels barris i altres punts i que seran un suport en aquesta tasca de control”.

En referència als recursos, la despesa corrent per habitant de la Policia Local d’Esparreguera és de 84 euros i la despesa corrent per policia és de 54.974 euros, cosa que representa un 8,2% sobre el total del pressupost municipal. Aquestes xifres estan per sota de la mitjana, que és de 101 euros per habitant, 56.159 euros per agent i un 9,7% dels comptes. Si parlem de l’organització, a la vila hi ha 1,35 policies per cada 1.000 habitants, dels quals el nombre de policies operatius és de 0,9, mentre que a la mitjana de la província hi ha 1,62 policies i 1,36 d’operatius. Eduard Rivas ha destacat que “la Policia Local està fent molta i molt bona feina malgrat que el nombre d’agents sigui inferior a la mitjana de municipis amb una població similar” i ha explicat que “estem per sota de la mitja perquè legalment no podem ampliar el capítol 1 del pressupost, el que fa referència a les despeses de personal, i contractar més agents”. En aquets sentit, l’alcalde ha subratllat que “cal tenir en compte que per a poder posar un policia més al carrer i prestar aquest servei 24 hores al dia els 365 dies de l’any, s’han de contractar sis agents”.

La plantilla orgànica de la Policia Local d’Esparreguera consta de 33 places que actualment estan 100% cobertes després que a mitjans de febrer es confirmés definitivament la plaça d’un nou caporal i s’incorporessin tres nous agents, que hauran de fer la formació corresponent a l’Escola de Policia de Catalunya. Tot i això, hi ha tres agents de la plantilla que tenen baixes de llarga durada i que, per tant, no estan prestant actualment servei al municipi. Una d’aquestes places es cobrirà a partir de la setmana que ve amb un nou agent interí. L’edat mitja de la plantilla és de 47 anys, un any per sobre de la mitjana, i només el 10% del total de policies són dones i cap d’elles està en un lloc de comandament. A la resta de municipis que participen en el Cercle de Comparació Intermunicipal, el percentatge de dones policies és del 14% i aquestes representen el 8,9% del total dels comandaments.