Tanca

Un total de 443 persones participen en l’enquesta sobre seguretat a Esparreguera

Els robatoris a habitatges, les ocupacions d’immobles i els robatoris amb violència o intimidació són els tres delictes que més preocupen a la ciutadania. Per a millorar la convivència els enquestats demanen més presència policial, la creació d’espais de trobada per a joves i més rigor en les sancions

Un total de 443 esparreguerins i esparreguerines han participat en l’enquesta sobre la percepció al voltant de la seguretat ciutadana, la seguretat viària i la mobilitat, el civisme i la convivència, i la protecció civil. El qüestionari, que es va realitzar entre el 17 de juny i el 2 de juliol, s’emmarca en l’elaboració del Pla Local de Seguretat i els seus resultats se sumaran a les dades de seguretat de la Policia Local i del cos de Mossos d’Esquadra per a fer una diagnosi de l’estat de la seguretat al municipi. En referència al perfil dels participants, el 60% són dones i el 58% té entre 31 i 50 anys. Així mateix, el 91% dels enquestats viu a Esparreguera i el 47% hi treballa. Segons es desprèn dels resultats, un 43,6% de la ciutadania es mostra molt o força preocupat per la inseguretat i el risc de ser víctima d’un delicte a Esparreguera, i els delictes que més els preocupen són els robatoris a habitatges, les ocupacions d’immobles i els robatoris amb violència o intimidació. Els enquestats també demanen més presència policial, espais per a joves i rigor en les sancions per a millorar la convivència a Esparreguera.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, en el darrer any, un 11,5% de les persones enquestades ha estat víctima d’algun delicte en l’àmbit professional o personal, però d’aquestes, més de la meitat, un 51%, no va presentar denúncia. Respecte a la percepció subjectiva de seguretat en relació a les poblacions veïnes, la meitat dels participants creu que Esparreguera és igual de segura que Martorell, Abrera o Olesa i el 54,30% considera que el municipi és igual de segur aquest any que l’anterior. Els robatoris a habitatges, les ocupacions d’immobles i els robatoris amb violència o intimidació són els tres delictes que més preocupen a la ciutadania d’Esparreguera, segons la resposta majoritària dels enquestats. Així mateix a la pregunta de què considereu que seria millorable per a sentir-vos més segurs o segures, la resposta que més es repeteix és que hi hagi més vigilància i presència policial al carrer. Així mateix, el 35,5% dels enquestats diu que alguna vegada ha deixat de fer coses que li agraden, com passejar, fer esport o sortir de nit, per raons de seguretat o per por de ser víctima d’alguna agressió o delicte. En aquesta pregunta s’aprecia una diferència important en la resposta en funció del gènere: la majoria de les dones han respost afirmativament, un 40,67% afirmant que alguna vegada i un 15% dient que sovint, mentre que la majoria dels homes, un 65,7% apunten que mai o gairebé mai han deixat de fer res per aquest motiu. D’altra banda, el 20,36% dels enquestats coneix algú proper que ha estat víctima d’un delicte de violència de gènere en els darrers 12 mesos, però el 51% assegura que el delicte no es va denunciar.

En l’apartat referent a civisme i convivència, el 82,8% dels enquestats considera que el nivell de convivència a Esparreguera entre joves i gent gran és bo o molt bo. Així mateix, la majoria dels enquestats qualifica de bo o una mica bo el nivell de convivència entre la cultura dominant i altres cultures minoritàries (80,31%), entre la religió predominant i les altres religions presents al municipi (77,15%) i entre l'ètnia majoritària i les ètnies minoritàries (75,57%). En el darrer any, el 30,77% dels enquestats ha estat víctima o testimoni de conductes discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o d’altres i el 39,14% ho ha estat d’atemptats a la dignitat de tercers mitjançant insults, burles, molèsties intencionades o fets anàlegs. En relació a la valoració dels graus de permissivitat de l’actuació policial, la ciutadania considera que els agents no haurien de ser gens permissius amb els gossos que embruten el carrer o que van sense lligar (56,56%), amb les deixalles fora dels contenidors (55,66%), les pintades (54,45%), els sorolls o música a l’espai públic (51,13%), el consum de marihuana a l’espai públic (46,38%) i el consum d’alcohol a l’espai públic (43,89%). D’altra banda, en referència als problemes que la ciutadania considera més greus hi ha la brutícia a la via pública (55,88%), la poca conservació dels carrers (51,81%), els excrements de gossos al carrer (50,23%), les ocupacions d’immobles i habitatges (42,99%), el tràfic de drogues (40%) i les conductes incíviques (39,59%).

Pel que fa a la seguretat viària, entre les actuacions que la ciutadania enquestada considera que són prioritàries hi figuren, per ordre, la creació de més espais d’estacionament (63,57%), la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduirà o deficiències visuals (61,76%), més presència de policia local (59,73%), la millora de la seguretat en els accessos a les escoles (51,13%), millores en el transport públic urbà (50,90%) i més controls sobre els patinets elèctrics (48,19%). També hi ha un 67,45% que considera prioritari o molt prioritari la restricció de vehicles a l’illa de vianants. I, finalment, en l’àmbit de la protecció civil, el 53% de les persones participants considera necessari que el municipi disposi de personal de protecció civil i un 56,11% sap què han de fer en cas d’escoltar les sirenes del pla d’emergències de risc químic de Catalunya.