Tanca

En marxa una enquesta ciutadana sobre la percepció de la seguretat a Esparreguera

En el marc del Pla Local de Seguretat d’Esparreguera, que actualment està elaborant el consistori, s’ha obert un procés participatiu per a recollir l’opinió i la percepció de la població sobre la seguretat ciutadana, la seguretat viària, la convivència i la protecció civil. L’enquesta es pot respondre fins al 2 de juliol des de la plataforma Esparreguera Decideix

L’Ajuntament d’Esparreguera ha iniciat l’elaboració del Pla Local de Seguretat, una eina clau per facilitar i ordenar la gestió de la seguretat a escala local. En el marc d’aquest pla, fa uns dies que s’ha posat en marxa una enquesta que s’ha adreçat principalment a entitats i centres educatius, però que també s’ha obert a la participació de tota la ciutadania a través de la plataforma decidim.esparreguera.cat. L’objectiu és recollir dades qualitatives sobre la percepció que tenen els esparreguerins i les esparreguerines en quatre àmbits estretament relacionats: la seguretat ciutadana, la seguretat viària i la mobilitat, el civisme i la convivència, i la protecció civil. Els resultats de l’enquesta, que estarà activa fins al dia 2 de juliol, se sumaran a les dades de seguretat de la Policia Local i del cos de Mossos d’Esquadra per a fer una diagnosi de l’estat de la seguretat al municipi.

La Junta Local de Seguretat, celebrada el passat 6 de maig, va acordar l’elaboració del Pla Local de Seguretat d’Esparreguera, un instrument que, a nivell municipal i a partir d’una diagnosi inicial, permet ordenar en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat, identificant-ne els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia. El pla es redactarà seguint la guia per a l’elaboració de plans locals de seguretat de l’any 2013, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i entenent la seguretat com un concepte transversal modelat per l’urbanisme, la mobilitat, la protecció civil, els serveis socials, el civisme i la convivència i la perspectiva de gènere, d’edat i cultural.

Actualment el pla es troba en la fase de diagnosi i, per determinar l’estat de la seguretat al municipi, a més de les dades objectives quantitatives, es necessiten dades qualitatives que permetin aproximar-se a la percepció de seguretat de la ciutadania. Per aquest motiu, s’ha impulsat una enquesta adreçada a la població per a conèixer quina és la seva percepció sobre l’estat de la seguretat entesa en un concepte ampli. El qüestionari consta d’una trentena de preguntes que abracen diferents àmbits com la seguretat ciutadana, la seguretat viària i la mobilitat, el civisme i la convivència, i la protecció civil. Així es pregunta a la ciutadania quins són els delictes que més els preocupen; quins aspectes millorarien en major mesura la convivència a Esparreguera; quines mesures adoptarien per a millorar la seguretat viària o si coneixen el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

La comissió tècnica encarregada de la redacció del Pla Local de Seguretat està presidida per l’alcalde, Eduard Rivas, i el regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz i coordinada per l’inspector en cap de la Policia Local, Josep Sánchez . L’integren també la cap de l’Àrea de Serveis Personals, la cap de l’Àrea d’Organització, el cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’inspector cap de l’ABP de Martorell del cos de Mossos d’Esquadra, Òscar Carreras, el cap del servei de Comunicació i un sergent de la Policia Local. Un cop estigui finalitzada la fase de diagnosi de l’estat de la seguretat a Esparreguera caldrà definir i prioritzar els objectius, dissenyar les activitats i accions i el sistema d’avaluació i seguiment del Pla Local de Seguretat.