Tanca

En marxa una enquesta per avaluar el servei d’atenció de la Policia Local d'Esparreguera

El qüestionari es pot respondre a través de la plataforma digital Esparreguera Decideix o bé en format paper a la comissaria municipal fins al 26 de novembre. Aquest procés de participació ciutadana s’emmarca en l’avaluació dels compromisos adquirits en la Carta de Serveis de la Policia Local aprovada el 2019

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa aquesta setmana una enquesta ciutadana per avaluar els compromisos contrets a la Carta de Serveis de la Policia Local i, alhora, plantejar altres qüestions relacionades amb el funcionament del servei per tal de avaluar-les i, si s’escau, introduir-hi les millores necessàries. L’enquesta està oberta a tota la ciutadania i es pot realitzar via online a través de la plataforma participativa Esparreguera Decideix, o presencialment dirigint-se a la comissaria de la Policia Local, ubicada al Passeig dels Jocs Olímpics, número 11. El procés participatiu estarà obert fins al dia 26 de novembre i consta d’una quinzena de preguntes sobre diferents aspectes relacionats amb l’atenció, la competència professional dels treballadors municipals, l’emplaçament de la comissaria o la qualitat de la informació rebuda.

La Carta de Serveis de la Policia Local és un document públic, que es va aprovar al març de 2019, amb el qual s’informa a la població dels serveis que s’ofereixen, les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals. Per a fer un seguiment dels compromisos contrets s’ha engegat aquest procés participatiu en el qual la ciutadania pot avaluar el servei d’atenció de la Policia Local i proposar les millores que consideri necessàries. Les persones interessades en participar en l’enquesta ho poden fer de manera presencial, sol·licitant un exemplar a la comissaria que s’ha d’emplenar de manera anònima i dipositar dins d’una urna, o bé digitalment a través de la plataforma Esparreguera Decideix, on cal estar registrat o bé donar-se d’alta com a persona usuària.

El qüestionari demana a la ciutadania que valori del 0 al 10 l’atenció rebuda a través dels diferents canals: presencial, telefònic i per correu electrònic. També ha d’avaluar la competència professional del personal que l’ha atès, si el tracte rebut ha estat correcte i agradable i la qualitat de la informació rebuda. Així mateix, pregunta si s’està satisfet amb l’atenció rebuda i consulta sobre l’adequació de l’emplaçament i l’accés a les dependències de la Policia Local, si la instal·lació està neta, és confortable i funcional. Finalment es pregunta a la ciutadania quins són els tres aspectes més importants en relació amb el servei i es dona la possibilitat de fer arribar propostes per a millorar-ne la prestació.