Tanca
Mobilitat 9 de gener de 2024

El control amb càmeres de videovigilància de l’illa de vianants s’implementarà per fases

La primera fase comprèn la instal·lació dels 8 punts de control i les tasques de senyalització, així com la redacció de l’ordenança que regularà els usos de l’espai, que s’està treballant actualment. La segona fase començarà al març, quan s’iniciarà un període de prova de tres mesos i la posada en funcionament de forma operativa es preveu per a l’inici de l’estiu

L’Ajuntament d’Esparreguera implementarà en tres fases el control amb càmeres de videovigilància dels carrers compresos en l’illa de vianants. La primera fase va començar a finals de l’any passat amb la instal·lació dels 8 punts de control situats a les entrades i sortides d’aquesta zona del centre urbà i comprèn també la senyalització vertical i horitzontal en el perímetre de l’illa de vianants, així com la redacció de l’ordenança que ha de regular els usos de l’espai, en la qual el consistori està treballant actualment. La segona fase, que és previst que s’iniciï un cop estigui aprovada l’ordenança, constarà de tres mesos de prova per tal que la ciutadania s’adapti als nous usos de l’espai abans de la seva posada en funcionament operativa, que es preveu per a finals de juny. Quan l’ordenança reguladora dels usos de l’illa de vianants entri en vigor, el consistori informarà a la ciutadania sobre quins ciutadans i en quines situacions estarà autoritzat l’accés a la zona i de quina manera es podrà realitzar el tràmit per a sol·licitar l’acreditació d’accés i donar d’alta les matrícules com a autoritzades.

Actualment el consistori es troba en la primera fase de la posada en marxa de la regulació d’usos de l’illa de vianants. Aquesta va començar amb la instal·lació de les càmeres de videovigilància amb lectura de matrícula, que permetran mantenir un control detallat dels vehicles que entrin i surtin de la zona i també serviran com a eina d’investigació policial en casos de delictes comesos a l’interior del perímetre de l’illa i, en un futur, per controlar l’accés de vehicles autoritzats en zones de baixes emissions (ZBE). Aquests darrers dies s’han realitzat tasques de senyalització horitzontal i vertical als carrers d’aquesta zona del centre urbà i, actualment, el consistori està treballant en la redacció d’una ordenança no fiscal per a regular els usos de l’illa de vianants.

En aquest sentit, el regidor de Mobilitat, Alfons Puche, ha explicat que “l’ordenança serà el marc normatiu que definirà l’àmbit territorial de l’illa de vianants i regularà quines persones hi podran tenir accés, en quines circumstàncies i en quins horaris”. En aquest sentit, el regidor ha apuntat que “la voluntat és que no sigui molt restrictiva, per tal que els veïns i veïnes disposin de diverses fórmules i possibilitats per a poder incloure les matrícules dels seus vehicles com a autoritzades i també es preveuran algunes excepcions necessàries per tal de poder fer càrrega i descàrrega, assistència o donar cobertura per a urgències i qüestions sobrevingudes”. Des de la regidoria ja s’ha tramès un esborrany de l’ordenança als grups municipals de l’oposició per tal que facin les seves aportacions i també s’obrirà un procés participatiu obert a tota la ciutadania abans de passar a l’aprovació inicial del document.

La segona fase s’iniciarà un cop estigui aprovada l’ordenança, a finals de febrer o principis de març, i constarà d’un període de prova de tres mesos per tal que la ciutadania conegui i s’adapti als nou usos i regulació de l’illa de vianants. Després d’aquest període de prova, es posarà en funcionament de forma operativa l’illa de vianants amb l’inici de la tramitació d’expedients sancionadors a aquells vehicles que incompleixin la normativa. “La ciutadania, de moment, no ha de fer res. Quan sigui el moment de posar en marxa el sistema en període de prova ja informarem al veïnat sobre com fer el tràmit de sol·licitud per a incloure la matrícula en la base de dades que farà el control i permetrà l’accés a les persones que estiguin autoritzades”, ha informat el regidor de Mobilitat, qui també ha apuntat que “es tracta de fer-ho de forma progressiva i mesurada, perquè tothom es pugui adaptar a la situació i conèixer el funcionament de l’espai abans que s'iniciïn els expedients sancionadors”.