Tanca
Via pública 21 de març de 2024

El nou contracte de neteja viària es portarà a aprovació del Ple el proper dimecres

El nou contracte per a la prestació del servei de neteja viària d’Esparreguera, que es portarà a aprovació en el Ple municipal del proper 27 de març, ascendeix a 1.083.583 euros anuals i engloba totes les actuacions de neteja viària, tant del nucli urbà com dels barris perifèrics. Així mateix, la sessió plenària també votarà l’establiment del servei de neteja viària i del seu reglament regulador

La Regidoria de Via Pública ja té enllestit l’expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi i el reglament regulador de la prestació del servei, que es portaran a votació en el proper Ple municipal de dimecres 27 de març. El nou contracte, que té una durada de quatre anys, ascendeix a 1.083.583,73 euros anuals i engloba les tasques vinculades a la neteja viària del nucli urbà, els barris de Can Rial, Mas d’en Gall i els polígons industrials. Per tal de millorar la qualitat del servei, es divideix el municipi en cinc zones d’intensitat segons el volum de persones que hi viuen i hi transiten i, en funció d’això, es defineix la freqüència amb la qual es prestarà el servei, que pot ser des de diàriament fins a un dia a la setmana. El nou contracte preveu que l’empresa adjudicatària destini un total de 21 persones a les tasques de neteja viària municipal i que el servei es presti amb el control i direcció del consistori. En paral·lel a l’expedient de contractació, el Ple també votarà el reglament regulador del servei, un document que detalla els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu i que és necessari per a poder donar un servei integral i global de qualitat. La partida destinada a la neteja viària és la principal novetat i la inversió més gran del pressupost municipal del 2024, ja que triplica el pressupost que s’hi destina actualment. Un cop el ple municipal aprovi l’expedient de contractació, s’obrirà el procés de licitació per a cercar l’empresa que prestarà el nou servei, que és previst que entri en funcionament abans de finalitzar l’any.

La regidora d’Urbanisme i Via Pública, Nati Sanchez, ha destacat que “una de les prioritats de l’equip de govern per a aquest mandat és portar endavant el nou contracte de neteja viària”, un expedient que implica un “gran esforç econòmic per l’Ajuntament, ja que es passa dels 250.000 euros anuals que s’hi destinen ara a 1.083.583 euros”. Actualment les tasques de neteja viària del nucli urbà les realitza la brigada municipal, mentre que a Mas d’en Gall, Can Rial i els polígons industrials el servei es presta a través de la fundació ÀuriaFil. Amb el nou contracte es pretén que una sola empresa realitzi totes les tasques vinculades a la neteja viària de tot el municipi, excepte de Can Vinyals, que no està recepcionat, i de la Colònia Sedó, que és propietat d’Incasol. “No podíem seguir depenent dels plans d’ocupació per prestar un servei essencial com la neteja viària, per això era tan important impulsar aquest contracte, que creiem que podrem posar en marxa al setembre, i que estem convençuts que funcionarà, perquè treballarem colze a colze amb l’empresa adjudicatària per a tenir el poble net i cuidat que tots volem”, ha assegurat Sanchez.

El nou contracte de neteja preveu dividir el municipi en cinc zones d’intensitat. En aquelles qualificades de molta alta intensitat s’hi prestarà el servei cada dia, a les d’alta intensitat cinc dies a la setmana, quatre dies a les considerades de mitjana intensitat, tres dies a les de baixa i un dia a la setmana a les de molta baixa intensitat, que inclouen els polígons industrials. A banda de la neteja general de places i carrers, el contracte també preveu neteges específiques, com la del mercat no sedentari, neteges d’embornals, mobiliari públic, pintades i grafitis, buidat de papereres i neteges en casos excepcionals vinculats a condicions meteorològiques, com ventades, nevades o aiguats. La regidora ha apuntat que “el volum de persones que es preveu que l’empresa destini a la prestació del servei és de 21 treballadors i treballadores, un dels quals serà l’encarregat, que estarà en contacte amb l’encarregat municipal per assegurar que el servei es presti amb condicions òptimes”.  

En aquest sentit la regidora d’Urbanisme i Via Pública i coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat també ha anunciat que l’entrada en funcionament del nou contracte de neteja viària farà que la brigada municipal de neteja i la d’obres i serveis s’unifiquin en una sola Brigada d’Espai Públic i Equipaments. Pel que fa al personal municipal que fins ara fa tasques de neteja viària, Sanchez ha explicat que aquests treballadors i treballadores passaran a realitzar altres tasques dins del consistori, vinculades a la neteja d’equipaments, la jardineria, el manteniment o “altres tasques necessàries en les quals es trobin a gust, per la qual cosa ja hem posat a la seva disposició formació específica per a facilitar aquest canvi de funcions”.

Paral·lelament, l’Ajuntament també votarà en el Ple municipal del mes de març l’aprovació inicial de l’establiment del servei de neteja viària i del seu reglament regulador. Es tracta d’un document que regula els aspecte tècnics, administratius i jurídics del servei de neteja viària d’Esparreguera, establint els criteris, les normes, les directrius i les disposicions per al correcte funcionament d’aquest servei municipal essencial. El reglament té per objectiu, d’una banda, regular els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei i, de l’altre, regular les relacions entre l’Ajuntament i els beneficiaris del servei de neteja viària. Aquest reglament s’ha sotmès a consulta pública del 26 de gener al 26 de febrer i ha rebut dues propostes de la ciutadania vinculades a les sancions per incivisme i a la neteja de carrers i voreres.