Tanca
Política Hisenda 21 de desembre de 2023

El Ple aprova un pressupost municipal de 29,1 milions d’euros per a l’any 2024

Els comptes municipals s’han aprovat amb els vots favorables del PSC, ERC i Esparreguera 2031-Junts, els vots en contra d’Esparreguera en Comú Podem, la CUP i el PP i l’abstenció de Junts per Esparreguera. La sessió plenària també va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027 i una moció per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024

El Ple municipal va aprovar ahir el pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2024, uns comptes que ascendeixen a 29.155.000 euros, el que representa 3.470.740 euros més que el d’aquest any. El pressupost es va aprovar amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i ERC, i el suport d’Esparreguera 2031-Junts, mentre que Esparreguera en Comú Podem, la CUP i el PP hi van votar en contra i Junts per Esparreguera es va abstenir. Es tracta d’uns comptes que, a nivell d’ingressos, preveuen un increment d’1.913.550 euros de les transferències d'altres administracions i 620.000 euros addicionals d’ingressos financers respecte del pressupost de 2023. Pel que fa a la despesa, hi destaquen la dotació d’1.085.000 euros per al nou contracte de neteja viària i la provisió d'1.663.445 euros en el capítol d’inversions. D’altra banda, la sessió plenària de desembre també va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, i l’ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa pels serveis de cementiri municipal. Així mateix, els grups municipals van acordar per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat i una moció per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.

En referència als comptes municipals per a l’any que ve, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va explicar que s’han elaborat amb la “incertesa sobre què passarà amb les regles fiscals durant el 2024” i amb “l’objectiu de disposar d’una partida considerable d’inversions, encaixar el contracte de neteja viària i dotar-nos de més personal i de partides per a millorar Esparreguera”. Durant la seva intervenció, el regidor va fer referència als principals augments que inclouen els comptes, entre els quals destaca la dotació pressupostària de 1.085.000 euros, el que representa un augment del 334%, per al nou contracte de neteja viària de tot el municipi. També s’incrementa el contracte de serveis de gestió del Punt d’Informació Juvenil, que té una partida de 75.000 euros, un 220% superior a la d’enguany; i la despesa en activitats de polítiques d’igualtat, que té una consignació de 3.942 euros, un 162% més que la de 2023. Així mateix, el contracte de seguretat privada a la piscina municipal d’estiu augmenta un 136%, amb una partida de 35.500 euros; la despesa d’organització de fires vinculades a promoció econòmica s’incrementa un 432%, passant de 2.000 a 10.655 euros; i la partida destinada al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) augmenta un 71%, arribant als 175.000 euros.

El pressupost també preveu un total de 272.337 euros per a l’increment de la plantilla municipal en diversos departaments, amb la creació de les places de tècnic de dinamització comercial i turística i psicòlegs i jurista per a l’àrea de Serveis Socials i d’Igualtat, així com l’ampliació de jornada d’altres per a la millora en la gestió de serveis generals. I en l’àmbit de les inversions, els comptes consignen una partida de 569.880 euros per a l’execució de les fases 1,2 i 3 del projecte de rehabilitació de la Residència Municipal de Can Comelles; 25.000 euros per a la redacció del projecte de rehabilitació de l’antic mercat i 45.000 euros per al de reurbanització de l’antiga carretera N-II. També es dota pressupostàriament l’ampliació de la plaça del Centre amb la creació d’un refugi climàtic, amb 443.000 euros; així com la renovació de la climatització de la sala musculació gimnàs Can Pasqual amb 48.370 euros. A més, es destinen novament 200.000 euros als pressupostos participatius.

Durant el torn d’intervenció dels grups municipals, la regidora d’Esparreguera 2031-Junts, Neus Roca, va agrair que el govern municipal hagi treballat “amb la perspectiva més enllà del 2024” i que hagi inclòs les propostes del seu partit referents a la reforma de l’antiga N-II i de la transició i de l’eficiència energètica. Roca va apuntar que “hi ha altres coses que no ens agraden”, com que no s’hagi inclòs en les inversions previstes fins al 2027  la cobertura de pistes poliesportives o l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, entre d’altres. “Tot i això, estem contents per l’augment d’inversions i volem ser constructius, per la qual cosa votarem a favor”, va concloure la regidora.

Per la seva banda, el portaveu d’Esparreguera en Comú Podem, Emmanuel Ortí, va destacar que “hi ha diferències entre nosaltres i el govern municipal, que ha inclòs algunes de les nostres propostes, però d’altres no”. Així, va valorar positivament la consolidació de despeses que anteriorment s’havien complementat amb romanents, com el Programa d’Aliments, el SAD o el Punt Jove i l’aposta per l’eficiència energètica. Tot i això, va subratllar que no s’ha inclòs la dotació real de la regidoria d’Habitatge, la incorporació d’un tècnic transversal a l’àrea de Serveis a les Persones, el manteniment de les franges perimetrals o inversions com les millores al Parc de la Vila, que és l’encàrrec que s’ha fet al Consell d’Infants. “La balança no està a favor i per això hi votarem en contra”, va afirmar Ortí.

El portaveu de la CUP, Miguel Guiral, va apuntar que en els comptes hi ha “mancances fonamentals pels serveis públics d’Esparreguera”. Tot i valorar positivament alguns aspectes, com l’augment d’inversions i de despeses en serveis socials, va apuntar que l’aposta pel contracte de neteja viària “ens comporta alguns dubtes pel seu cost”, així com el de recollida de residus i el seu posterior control i va criticar el “gran nombre de contractes generats i la posterior dificultat de control d’aquests”. Per a argumentar el seu vot negatiu als comptes municipals, Guiral també va esgrimir l’absència d’inversions en matèria d’habitatge i de medi ambient i els increments parcials als treballadors públics, que “no tenen en compte l’augment del cost de la vida acumulat en els darrers 8 anys, a diferència de l’increment que s’han aplicat els regidors i regidores del govern”.

En la seva intervenció, el portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va apuntar que “la negociació ha estat escassa, per no dir nul·la” i va lamentar que no s’hagin inclòs en el pressupost les subvencions per a empreses, el Pla d’Acció Comunitari Inclusiva (PLACI), les inversions per a la cobertura de les pistes poliesportives i l’annex del Pavelló o el Pla d’Accessibilitat, entre d’altres. Per altra banda, el regidor va valorar positivament l’augment en els programes vinculats a Serveis Socials, la inversió per a la rehabilitació de la Residència Municipal de Can Comelles o el nou contracte de neteja viària. Per aquests motius, i amb una “visió local i constructiva”, Mestres va puntualitzar que el seu partit optaria per l’abstenció. El portaveu del PP, Adolfo Sancha, va lamentar que el govern municipal “no vol que la vila avanci”, perquè en el pressupost “no hi ha res nou, ni imaginació ni més treball, es repeteix el mateix manteniment i una mica d’inversió”.  Sancha va apuntar que “s’han pujat els impostos i taxes perquè hi ha inflació, però no per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i que el encara hi ha diverses vacants en la plantilla municipal que no es cobreixen. “poden comptar amb el PP per a millorar Esparreguera, però no per a que tot segueixi igual”, va concloure.

D’altra banda, la darrera sessió plenària ordinària de l’any també va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, amb els vots favorables de l’equip de govern, format pel PSC i ERC, i l’abstenció de la resta de grups municipals. El pla, que preveu destinar 251.000 euros en ajuts durant el 2024, s’estructura al voltant de dues grans àrees, que són l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, que engloba els àmbits de Cicle de Vida, Cultura, Educació, Esports, Igualtat i Diversitat, Promoció Econòmica i Serveis Socials; i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que inclou Medi Ambient i Tinença i protecció d’animals i defineix diferents línies de foment en funció dels àmbits específics. D’altra banda, el Ple va acordar la tàcita reconducció mes a mes del contracte de lloguer del Patronat Parroquial per al període gener-desembre de 2024 amb els vots favorables del PSC, ERC, Esparreguera en Comú Podem, Junts per Esparreguera i PP i l’abstenció d’E2031-Junts i la CUP.

En l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la sessió plenària va acordar l’aprovació de l’ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa pels serveis de cementiri municipal amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte Junts per Esparreguera que hi va votar en contra. La sessió també va acordar per unanimitat aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials per la prestació de serveis de centre de dia de teràpia ocupacional i serveis ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat del Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC), així com la prestació de serveis de centre de dia i residència assistida de gent gran a la Residència Municipal de Can Comelles per a l’exercici 2024.

El Ple municipal va aprovar per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat, que demana transformar Esparreguera en una localitat lliure de barreres arquitectòniques, assegurant així un entorn més accessible per a tothom, i també millorar la visibilitat i l’empoderament de les persones amb discapacitat de la vila. Finalment, la sessió plenària també va aprovar per unanimitat una moció per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024, que insta el Govern de l’Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat a prorrogar la suspensió, així com a una revisió de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que flexibilitzi el seu impacte en els ens locals perquè aquests disposin de major autonomia.