Tanca
Consistori 8 de gener de 2024

L’Ajuntament preveu destinar 251.000 euros en subvencions a entitats durant el 2024

El Ple municipal va aprovar al desembre el Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, un document de planificació que preveu creixements en les dotacions econòmiques d’algunes línies de foment en els propers anys. Per a donar a conèixer les novetats en les bases dels ajuts, el consistori ha convocat una trobada informativa oberta a entitats i associacions locals, el dia 16 de gener a la tarda a les instal·lacions del TOCC

L’Ajuntament d’Esparreguera preveu destinar 251.000 euros en subvencions a associacions i entitats del municipi durant el 2024. Així es desprèn del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, un instrument de planificació de les polítiques que el govern municipal vol portar a terme en aquest àmbit, que es va aprovar en el Ple municipal del mes de desembre amb els vots favorables de PSC i ERC i l’abstenció de la resta de grups municipals. Les línies de foment que preveuen un creixement econòmic en els seus ajuts en els propers anys són la de realització de programes i festes populars als carrers i barris, que passarà dels 5.000 euros actuals a 10.000 euros el 2026, la de promoció d’accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament, que aquest any està dotada amb 9.500 euros i s’incrementarà fins als 12.000 euros el 2025 i la de foment i divulgació de la cultura popular, les arts escèniques, l’estudi superior d’aquestes i patrimoni que a partir de l’any que ve s’incrementa en 2.000 euros més, amb una dotació total de 32.000 euros. Aquestes són les principals novetats del Pla Estratègic, que el dia 16 de gener a les 6.30 de la tarda es presentarà a les entitats i associacions del municipi, en una trobada que tindrà lloc a les instal·lacions del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC). En aquesta reunió també s’informarà sobre les bases de les subvencions de concurrència competitiva que es portaran a aprovació al Ple del mes de febrer i les formacions gratuïtes en gestió d’entitats i en sol·licitud de subvencions que el consistori posa en marxa aquest mes de gener.

El Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027 s’estructura al voltant de dues grans àrees, que són l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, que engloba els àmbits de Cicle de Vida, Cultura, Educació, Esports, Igualtat i Diversitat, Promoció Econòmica i Serveis Socials; i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que inclou Medi Ambient i Tinença i protecció d’animals i defineix diferents línies de foment en funció dels àmbits específics. El coordinador de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania i regidor de Cultura, Juan Jurado, explica que “es tracta d’una pla de consolidació, que demostra que en els darrers 4 anys s’ha fet una bona feina de planificació per part del govern i també per part de les entitats, que han entrat en la roda de les subvencions de concurrència competitiva fent un esforç considerable per posar-se al dia a nivell normatiu i de tramitació”. En aquets sentit, el regidor ha destacat que el 2017 van ser 40 les entitats que van demanar subvencions municipals mentre que en el 2023 el número de sol·licitants ha crescut fins a les 54 entitats.

Les línies de foment que contempla el document són, en l’àmbit de Cicle de Vida, la de foment de l’envelliment actiu i de suport a les persones grans, que manté la seva dotació de 5.500 euros. L’àrea de Cultura és la més nombrosa amb fins a nou línies diferents. La de foment i divulgació de la cultura popular, les arts escèniques, l’estudi superior d’aquestes i patrimoni aquets any té una dotació de 30.000 euros, però a partir de l’any que ve es preveu que s’incrementi en 2.000 euros més. Jurado ha apuntat que “hi ha entitats legalment constituïdes de l’entorn de la conservació patrimonial que ens han fet arribar el seu interès per a concórrer en aquests tipus de subvencions i, per aquest motiu, hem previst aquesta ampliació, per a que la seva entrada no tingui efectes en les altres entitats sol·licitants”.

La línia de realització de programes i festes populars als carrers i barris per part de les associacions de veïns el 2024 té una partida assignada de 5.000 euros, però es preveu que el 2025 passi a ser de 7.500 euros i, a partir del 2026, aquesta s’incrementi fins als 10.000 euros. “Aquesta és la línia de foment més infradotada actualment, ja que en el conjunt de les línies estem cobrint el 68% dels imports que les entitats sol·liciten, mentre que en aquesta, només cobrim el 30% dels imports sol·licitats i, per tant, és evident que hi ha d’haver un creixement”, ha apuntat el regidor de Cultura. En aquest mateix àmbit també hi ha la línia de promoure la realització d’inversions de manteniment i millora dels equipaments teatrals del municipi d’Esparreguera, que manté aquest any la dotació de 40.000 euros, però és previst que, a partir del 2025, torni a ser una subvenció nominativa a la Fundació Privada La Passió amb el mateix import. Jurado ha explicat que el consistori treballa ja en la redacció d’aquest conveni perquè “La Passió necessita posar les seves instal·lacions al dia, però l’Ajuntament també necessita La Passió, perquè és el principal teatre d’Esparreguera”.

En la resta de línies de l’àmbit cultural es mantenen els mateixos imports. És el cas dels Jocs Florals, que tenen una dotació de 1.5000 euros; el Concurs de Comparses, que té una partida de 400 euros; el concurs de Pintura Ràpida, amb 1.000 euros; els Premis de recerca Vila d’Esparreguera, que tenen una partida de 4.850 euros i la subvenció al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que és de 1.5000 euros. Paral·lelament, en l’àmbit d’Educació, hi ha la línia de foment de les iniciatives educatives als centres escolars, que manté la dotació de 32.000 euros, a AFA’s, AMPA’s i societats cooperatives d’ensenyament que manté la partida de 7.000 euros i el Certamen literari de Sant Jordi, que està dotat amb 1.060 euros. La línia de foment de l’Esport manté la dotació de 80.000 euros i segueix sent la més dotada de tot el Pla Estratègic i a la que més entitats s’hi presenten, un total de 15 el 2023.

En l’àmbit d’Igualtat i Diversitat hi ha les línies de foment de la participació de la dona i realització d’activitats per la igualtat de gènere i contra la violència masclista i LGBTIfòbia, que té una partida de 1.500 euros; i la de promoure accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament, que enguany està dotada amb 9.500 euros, però a partir del 2025 incrementarà la partida fins als 12.000 euros. Promoció Econòmica té la línia de foment d’activitats de dinamització comercial en el municipi, que enguany té una partida de 4.500 euros, però que el 2025 recupera la dotació de 6.000 euros. En l’àmbit de Serveis Socials, hi ha la subvenció destinada a finançar la quota d’IBI a famílies monoparentals, que té una dotació de 4.000 euros; la de foment d’activitats per promoure la inclusió de les persones amb diversitat funcional, que és de 2.000 euros; i la de realització d'activitats extraescolars durant l’estiu, que té una partida assignada de 3.000 euros.

En l’àmbit de Medi Ambient hi ha la subvenció directa a l’ADF per la prevenció d’incendis forestals i protecció civil que és de 13.5000 euros anuals. I en Tinença i Protecció d’Animals, la de foment de la protecció i tinença d’animals que té una assignació de 2.500 euros. Juan Jurado ha apuntat que “el consistori vol estudiar, en funció de la disponibilitat pressupostària dels propers anys, el creixement d’algunes línies de foment més”, com la de les iniciatives educatives d’AFA’s i AMPA’s, ja que s’ha passat de 3 a 9 entitats sol·licitants; la de foment de l’esport, perquè només es cobreix el 53% de l’import sol·licitat per les entitats; i la de foment de la protecció i tinença d’animals, ja que s’ha passat d’una a dues entitats sol·licitants.  

D’altra banda, l’equip de govern municipal preveu portar a aprovació al ple del mes de febrer les bases de les subvencions de concurrència competitiva i les minutes dels convenis amb entitats. En aquest sentit, Jurado ha apuntat que “hem escoltat a les entitats i canviarem de manera radical el sistema de valoració amb un far claríssim, que és la simplificació al màxim dels tràmits de sol·licitud, atorgament i justificació de les subvencions” i ha afegit que també s’incorporen certs criteris socials fonamentals com la perspectiva de gènere, la promoció dels processos de participació, el foment de la inclusió i el paper de l’entitat en la cohesió social del municipi. Per a donar-los a conèixer totes aquestes novetats i resoldre possibles dubtes, el consistori ha convocat a totes les entitats i associacions vinculades a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania el dimarts 16 de gener a les 6.30 de la tarda a les instal·lacions del TOCC. En aquest trobada també se’ls informarà de les formacions que el consistori posarà en marxa a finals de mes adreçades a les entitats i associacions de la vila. Les formacions tindran dos blocs formatius, el primer vinculat a l’administració electrònica i la sol·licitud de subvencions municipals i supramunicipals; i un segon, enfocat a la gestió interna d’entitats.