Tanca
Atenció Ciutadana 30 de maig de 2024

Obert el termini de sol·licitud de subvencions de concurrència competitiva per a entitats i centres educatius d’Esparreguera

Hi ha obertes fins a 9 línies d'ajuts en els àmbits de Serveis Socials, Cicle de Vida, Cultura, Educació, Igualtat i Diversitat, Promoció Econòmica i l'Esport. Aquest 2024 l'Ajuntament té previst atorgar 251.000 euros en subvencions a més d'una cinquantena d'entitats. Per afacilitar-ne el procés de sol·licitud i tramitació, des de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania s'han dut a terme sessions informatives i formacions i s'ha editat una guia i un video tutorial

El termini per a sol·licitar subvencions de concurrència competitiva per part d’entitats i centres educatius d’Esparreguera és obert des d’ahir per al gruix de línies de foment de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l’Ajuntament. En total són 9 línies de subvenció en els àmbits de Serveis Socials, Cicle de Vida, Cultura, Educació, Igualtat i Diversitat, Promoció Econòmica i Esport, a les quals s’hi sumarà pròximament la convocatòria d’ajuts per a promoure accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament. Durant aquest 2024, l’Ajuntament d’Esparreguera preveu destinar un màxim de 251.000 euros en subvencions, que poden beneficiar més d’una cinquantena d’associacions i entitats, tenint en compte que el 2023 el nombre de sol·licitants va ser de 54. De cara facilitar l’accés i la tramitació d’aquests ajuts, l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania ha impulsat aquest any diferents accions d’acompanyament a les entitats com ara una sessió informativa per a presentar el Pla Estratègic de Subvencions i informar sobre les bases de les subvencions de concurrència competitiva, diferents sessions de formació i l’edició d’una guia i un vídeotutorial de suport a la sol·licitud de subvencions.

D’entre les convocatòries d’ajuts publicades ahir, en l’àmbit dels Serveis Socials, la línia de subvenció per promoure la inclusió de les persones amb diversitat funcional està dotada amb 2.000 euros; quant a Cicle de Vida, per al foment de l’envelliment actiu i de suport a les persones grans hi ha prevists ajuts per valor de 5.500 euros; en l’àmbit de la Cultura, per al foment i divulgació de la cultura popular, les arts escèniques i el patrimoni s’hi reserven 32.600 euros, i per la realització de programes i festes populars als carrers i barris, 5.000; en Educació, per fomentar les iniciatives educatives a les AFA’s i AMPA’s s’hi preveu destinar 7.000 euros; en l’àmbit de la Igualtat i la Diversitat, per al foment de la participació de la dona i la realització d’activitats per la igualtat de gènere i contra la violència masclista i l’LGBTIfòbia, 1.500 euros; i pel que fa a Promoció Econòmica, la dotació per al foment d’activitats de dinamització comercial en el municipi és de 4.500 euros. El termini per a sol·licitar els ajuts en totes aquestes línies de foment finalitza el proper 27 de juny.

En l’àmbit de l’Esport, l’import reservat per subvencions és de 80.000 euros i, en l’àmbit educatiu, per al foment d’iniciatives dels centres escolars es podran atorgar ajuts de fins a 33.160 euros. El termini per a presentar sol·licituds a aquestes línies de subvenció clou el dia 20 de juny. D’altra banda, en l’àmbit de la Igualtat i la Diversitat, pròximament es publicarà la convocatòria d’ajuts per promoure accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament, amb una dotació de 9.500 euros. Les bases reguladores de les subvencions de concurrència competitiva es varen aprovar al Ple municipal del passat mes de febrer i incorporen, com a novetat, el pagament per avançat del 50% de l’import concedit en el moment de l’adjudicació, un nou sistema de valoració de les sol·licituds i la simplificació dels tràmits. El nou sistema de valoració de les sol·licituds té en compte criteris com la igualtat de gènere, la cohesió social o la inclusió social per valorar les entitats sol·licitants i, a  banda, valora individualitzadament l’activitat objecte la subvenció. Pel que fa a la simplificació del procés de sol·licitud de subvencions, la novetat és una autovaloració de les entitats amb una declaració responsable que permet agilitzar la tramitació, i la simplificació dels formularis de tramitació.

Abans de la seva aprovació al Ple, les bases reguladores de les subvencions es van treballar en els espais de participació dels comissionats i es varen compartir amb les entitats i associacions del municipi en una trobada en què també es van presentar les novetats del Pla Estratègic de subvencions, el passat mes de gener. En la mateixa línia, i de cara a facilitar el procés de sol·licitud i justificació de subvencions, l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l’Ajuntament va dur a terme diferents accions formatives gratuïtes a principis d’any per millorar la relació electrònica de les entitats amb l’Ajuntament i altres administracions, especialment en relació a la sol·licitud de subvencions i ajuts de concurrència competitiva, i per facilitar la millora en la gestió pròpia de les entitats. Finalment, amb el mateix objectiu de facilitar el processos de sol·licitud i justificació de subvencions, l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania ha editat una guia i un vídeotutorial de suport a la sol·licitud telemàtica de subvencions. Tant la Guia d’acompanyament a la presentació telemàtica de subvencions com el vídeotutorial Com sol·licitar subvencions a l'Ajuntament d'Esparreguera? són accessibles des del web de l'Ajuntament i el portal de tràmits de l’Ajuntament d’Esparreguera.