Tanca
Medi Ambient 15 de setembre de 2022

El nou contracte de recollida de residus es portarà al Ple la propera setmana

El nou model de recollida de residus es desplegarà de manera gradual, no inclourà les activitats de neteja viària ni contempla la recollida porta a porta. Aquesta tardor començarà el des-soterrament dels actuals contenidors i la seva substitució per contenidors de superfície provisionals que, més endavant, seran reemplaçats pels definitius amb l’entrada en vigor del nou contracte

El Ple Municipal debatrà el proper dimecres el nou contracte de recollida de residus, que es licitarà amb un pressupost 1.274.691 euros anuals i no inclourà les activitats de neteja viària. El nou contracte de residus es complementarà amb la compra de contenidors automàtics, per valor estimat de 800.000 euros, i l’adquisició de dos camions de recollida, valorats en 670.000 euros, que es finançaran amb romanents de tresoreria. Mentre es liciten aquests contractes, aquesta tardor començaran les obres de des-soterrament dels contenidors actuals i la seva substitució per contenidors de superfície provisionals, una actuació  subvencionada parcialment pel Consell Comarcal i que té un cost per a l’Ajuntament de 24.378 euros. La posada en marxa del nou contracte de recollida de residus no comportarà inicialment la recollida porta a porta, com inicialment s’havia previst, tot i sí que preveu que s’apliquin millores per a la seva implantació futura.

Tot i que des de finals de 2021 la regidoria d’Espai Natural ha treballat per incloure el contracte de neteja viària en el nou contracte de residus municipal, finalment aquests es licitaran per separat. El fet que el contracte de neteja viària encara no estigui prou definit, dubtes jurídics sorgits arran d’un canvi normatiu del 2018 i la urgència per posar en marxa el nou contracte de residus en són les causes. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha assegurat que “el proper dimecres el Ple debatrà i votarà el contracte de recollida de residus perquè aquest no pot esperar més i, paral·lelament, es continuarà treballant en el contracte de neteja viària”. D’altra banda, el regidor Ortí ha explicat que “tot i que el model de recollida defensat per l’equip de govern combina el porta a porta al centre i els barris perifèrics de la vila amb els contenidors de superfície a la resta del municipi, aquesta voluntat s’haurà d’implementar progressivament”.

El model de recollida de residus inicialment plantejat preveia la instal·lació de contenidors de superfície al nucli de la vila, a les zones on actualment n’hi ha de soterrats, i la implementació del sistema de recollida porta a porta al centre, La Plana i els barris de Mas d’en Gall i Can Rial. Segons ha explicat Emmanuel Ortí, la implantació d’aquest model ara no és viable per raons econòmiques, tot i que “el govern municipal no renuncia a la implementació futura del model del porta a porta” i considera que “el nou contracte de residus suposa un pas ferm cap al model desitjat, encara que el primer pas serà un canvi de sistema i no pas de model, que arribarà més endavant”. El nou contracte de recollida de residus tindrà una vigència de 3 anys amb la possibilitat d’una pròrroga i la transició cap al nou servei serà progressiva, ja que començarà amb el des-soterrament dels actuals contenidors i la seva substitució per contenidors de superfície provisionals, una actuació que ha de començar aquesta mateixa tardor.

Els contenidors de superfície provisionals seran substituïts pels contenidors nous i definitius un cop entri en vigor el nou contracte de residus i es faci efectiva la compra d’aquests per part de l’Ajuntament. Es tracta de 730 contenidors automàtics de càrrega lateral i 155 contenidors per a les illes emergents, amb cost d’adquisició valorat en 800.000 euros. En paral·lel, per a reforçar la recollida dels nous contenidors, és prevista la compra de dos camions per un valor estimat de 670.000 euros. Aquests imports s’han de sumar al pressupost base de licitació del nou contracte de recollida de residus, que serà de 1.274.691 euros i que es licitarà de manera independent. Segons el regidor Emmanuel Ortí, el nou sistema de contenidors de superfície de càrrega lateral “permetrà ampliar l’àrea de recollida sense necessitat d’augmentar la freqüència i agilitzarà el procés de recollida, que disminuirà fins a la meitat el temps necessari per a realitzar-la”.

Pel que fa a les freqüències, el nou contracte de recollida de residus no suposarà un canvi substancial i, subjecte a possibles millores per part de les empreses licitadores, serà com a mínim de 3 dies per setmana al centre i La Plana i 2 dies per setmana als barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals, i la Colònia Sedo per a la fracció orgànica, amb un dia addicional els mesos de més calor. Pel que fa a la resta, la freqüència mínima de recollida serà de 6 dies a la setmana al centre i 4 als barris perifèrics; el contenidor d’envasos i el de paper i cartró es recollirà 5 dies a la setmana al nucli urbà i La Plana, metre que a la resta de barris serà d’un dia setmanal, que es doblarà per les festes de Nadal. El vidre es recollirà quinzenalment a tot el municipi, mentre que el servei de recollida al nucli antic a través de les illes emergents es realitzarà 6 dies a la setmana de dilluns a dissabte per les 5 fraccions de recollida: rebuig/resta, orgànica, paper i cartró, envasos i vidre.

Els nous contenidors tindran una capacitat superior, concretament 200 litres més, mentre que hi haurà la possibilitat de reubicar les actuals àrees d’aportació i, fins i tot, augmentar el nombre actual de 146 fins a les futures 157. En aquests moments, tant el centre urbà com el barri de Can Rial en tenen 45, el barri de Mas d’en Gall en disposen de 32, el barri de La Plana en tenen 10, mentre que els barris de Can Vinyals i de la Colònia Sedó, el nombre és de 7. Les illes emergents situades al centre urbà de la vila passaran de 9 a 11 i es contempla la possibilitat d’augmentar aquesta xifra si fos necessari.

Altres millores que contemplarà el nou contracte són l’augment de freqüència de la recollida de poda, la recollida de fins a 25 animals salvatges que hagin estat accidentalment atropellats, una bossa de 50 hores per recollir abocaments il·legals a la via pública, la contractació d’una empresa externa per a realitzar una auditoria de control sobre les mesures que contempla el plec de clàusules, el Pla de Formació i de Motivació del personal, la realització de campanyes ciutadanes o el repàs previ a la recollida mitjançant un vehicle petit per facilitar l’optimització del nou sistema automàtic de recollida.