Tanca
Medi Ambient 27 de març de 2023

Comencen a instal·lar-se els nous contenidors de superfície al nucli urbà

La substitució dels actuals contenidors de lloguer pels nous es farà per fraccions i de manera progressiva. En aquesta primera fase se substituiran els del centre urbà i, en una segona fase, els dels barris perifèrics. Un 40% de les àrees d’aportació del nucli canviaran la seva ubicació per adaptar-se a les característiques dels nous contenidors, que són de càrrega lateral dreta

Aquesta setmana comença la instal·lació dels nous contenidors de superfície al nucli urbà d’Esparreguera, en el marc del desplegament del nou contracte del servei de recollida i transport de residus municipals. El canvi es farà de manera progressiva i per fraccions, de manera que primer es col·locaran els contenidors de la fracció de vidre i, ens els dies següents, es farà el mateix amb les fraccions d’orgànica, resta, envasos i paper i cartró. Els nous contenidors tindran una capacitat superior, que anirà des de 2.200 a 3.200 litres, amb sistema d'obertura amb pedal i maneta i seran de càrrega lateral dreta. Per aquest motiu, un 40% de les àrees d’aportació del nucli urbà canviaran d’ubicació respecte la situació dels contenidors soterrats per tal de permetre que el camió que realitzarà la recollida pugui fer la càrrega per la banda dreta. Aquest canvi de contenidors es realitzarà en dues fases, la primera abraçarà tot el nucli urbà i el barri de La Plana i és previst que s’allargui fins a mitjans d’abril; i la segona, que es farà als barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Colònia Sedó i Can Vinyals, és previst que es porti a terme entre finals d’abril i maig. En total s’instal·laran 730 nous contenidors de càrrega lateral i 200 contenidors nous per a les illes emergents. Així mateix, a partir de la setmana que ve començarà a circular un nou camió de recollida de residus.

Després que en el Ple municipal del mes de febrer s’aprovés l’adjudicació del nou contracte del servei de recollida i transport de residus municipals a ServiTransfer, actual prestadora del servei al municipi i única empresa que es va presentar a la licitació, aquesta setmana ha començat el desplegament dels nous contenidors de superfície. Aquesta tarda és previst iniciar el canvi d’ubicació en aquelles àrees prioritàries que actualment estan ocupant places d’aparcament, on també se substituirà ja l’antic contenidor de la fracció de vidre pel nou. A partir de demà i fins el 30 de març és previst realitzar el canvi del contenidor de la fracció de vidre a totes les àrees del nucli urbà. El desplegament seguirà amb la fracció orgànica, després s’instal·larà el contenidor de resta, posteriorment el d’envasos i, finalment, a mitjans d'abril finalitzarà la substitució amb la instal·lació dels nous contenidors de paper i cartró. La capacitat dels nous contenidors és de 2.200 litres per a les fraccions de vidre i matèria orgànica i de 3.200 litres per a la resta.

“L’objectiu d’aquest nou sistema de contenidors és oferir un servei més sostenible, amb menys impacte acústic i menys emissions d’efecte hivernacle al reduir els temps de buidatge”, ha explicar el regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, qui també ha apuntat que “hi ha notables millores com l’augment de la capacitat, l’obertura amb pedals i maneta lateral, la retolació del que es pot abocar i el què no en cada contenidor i un sistema adaptat per a persones invidents”.  Tot i que el 60% de les àrees d’aportació mantenen la seva ubicació respecte de la situació dels contenidors soterrats, en els altres casos ha estat necessari adaptar-ne l’emplaçament per a garantir el bon funcionament de la recollida. A la plaça de Sant Magí, per exemple, s’ha optat per substituir els contenidors exteriors per una illa emergent, per la impossibilitat de col·locar-los a la banda dreta. “El criteri ha estat sempre intentar realitzar els menors canvis possibles per afectar el mínim possible a  la població, però sí que hem hagut de recol·locar els contenidors que estaven a la banda esquerra i hem buscat la ubicació propera més idònia per no deixar sense servei a la població”, ha afirmat Emmanuel Ortí.

Un cop finalitzi la substitució dels contenidors al nucli urbà, és previst que, entre finals d’abril i principis de maig, comenci el canvi de contenidors als barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Colònia Sedó. Paral·lelament, la setmana passada ja va arribar el primer dels dos camions de lloguer de recollida de residus amb càrrega lateral per a poder oferir el nou servei mentre no arriben els vehicles adquirits pel consistori. La setmana que ve és previst que comenci a circular aquest primer camió per a realitzar la recollida dels nous contenidors instal·lats i, a finals d'abril, arribarà el segon camió que permetrà donar servei a tot el municipi un cop instal·lats tots els nous contenidors. El nou contracte de residus s’ha adjudicat per un import de 3.761.933 euros per un període de 3 anys amb possibilitat d’una pròrroga. Tot i que en línies generals es mantenen les freqüències, entre les millores afegides per l’empresa hi figura una recollida extra tots els diumenges en els contenidors de la fracció de resta que superin el 60% de la seva capacitat;  en 16 contenidors d’envasos i en 21 contenidors de paper i cartó. Així com l’increment de les neteges del paviment de les àrees de contenidors, que es farà de forma quinzenal.