Tanca
Medi Ambient 19 de setembre de 2023

En marxa una campanya de sensibilització ambiental per a millorar la gestió de residus

Durant els mesos de setembre i octubre dues educadores recorreran els carrers i barris d’Esparreguera per incidir en la corresponsabilitat del veïnat i dels comerços en la gestió dels residus. La campanya inclou la realització d’enquestes, la difusió dels serveis municipals de gestió de residus i visites als establiments per aconseguir noves adhesions al servei de recollida de cartró comercial

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa, aquest mes de setembre, una campanya de sensibilització ambiental per a millorar la gestió de residus al municipi. Durant dos mesos un equip d’educadores ambientals format per dues persones recorrerà els carrers del nucli urbà i els barris perifèrics per a conscienciar la ciutadania de la importància de reduir la generació de residus i separar correctament totes les fraccions a les llars. Així mateix, les educadores també realitzaran enquestes de percepció ciutadana sobre el funcionament del nou sistema de recollida de residus i distribuiran díptics informatius per a difondre els serveis municipals de gestió de residus existents i les bonificacions que s’apliquen a les persones que reciclen correctament. Per altra banda, també es vol incentivar la recollida del cartró comercial mitjançant visites als establiments per a informar-los de l’existència d’aquest servei municipal gratuït i aconseguir noves adhesions. Aquesta campanya està inclosa en el nou contracte de gestió de residus municipals adjudicat a l’empresa Servitransfer, que va iniciar el passat mes de març el desplegament dels nous contenidors de superfície amb càrrega lateral en substitució dels anteriors contenidors soterrats, que ja havien esgotat la seva vida útil.

La campanya de sensibilització ambiental inclou diferents accions basades en la informació i el reforç de les bones pràctiques de gestió de residus. Així les educadores repartiran un díptic a la ciutadania amb informació sobre tots els serveis que l’Ajuntament d’Esparreguera ofereix a la població en matèria de gestió de residus, com la deixalleria municipal i la deixalleria mòbil, el servei de recollida de mobles i trastos vells, el de recollida de poda i restes vegetals o el del paper i cartró comercial, així com els descomptes existents en la taxa de residus per aportacions a la deixalleria, bones pràctiques ambientals en l’ús dels contenidors i la normativa vigent aplicable. Així mateix, també s’estan realitzant enquestes a peu de carrer a la població per avaluar el coneixement i grau de satisfacció del nou sistema de recollida de residus, així com l’ús dels diferents serveis municipals de gestió de residus.

Pel que fa a la prevenció de residus, les educadores informen a la població de la importància de la jerarquia de les “3R”: reduir els residus, com a l’opció més vàlida, reutilitzar els productes, com a segona opció, i reciclar els materials, en cas que no es pugui dur a terme cap de les opcions anteriors. A més, també s’han establert uns punts sensibles o febles, ubicats a prop de determinades àrees de contenidors, on les educadores incideixen i informen a la població sobre on s’ha de llençar cada residu per a reciclar-lo correctament i optimitzar el procés de reciclatge. Per altra banda, està previst realitzar una jornada informativa als barris perifèrics d’Esparreguera per a divulgar les bones pràctiques ambientals i els serveis del municipi pel que fa a la gestió dels residus i, properament, també està prevista una jornada de sensibilització ambiental al nucli urbà, amb activitats variades i obertes a tota la població.

Paral·lelament, la campanya ambiental també inclou accions de sensibilització sobre la importància de la recollida porta a porta en l’àmbit comercial del paper-cartró. En aquest sentit, les dues educadores ja han començat a fer visites als comerços del municipi per aconseguir noves adhesions al servei del cartró comercial amb l’objectiu de reduir així el volum de residus que es dipositen a les illes de contenidors del carrer. Les educadores visiten tant els comerços que ja estan adherits a aquest servei per tal de conèixer les seves necessitats, com establiments que no l’utilitzen, per a informar-los dels seus avantatges. Les activitats que generen paper i cartró comercial poden sol·licitar el servei gratuït de recollida porta a porta trucant al telèfon 93 777 18 01 o bé, en el marc de la campanya, també es poden adherir a l’instant donant les dades del comerç a les educadores. Els comerços adherits a aquest servei poden deixar el paper-cartró ben plegat davant del seu establiment els dimarts, dijous i dissabtes per tal que a partir de la 1 del migdia l’empresa els passi a recollir.