Tanca
Educació Política Hisenda 23 de juliol de 2020

El ple aprova definitivament l’ordenança fiscal que regula la taxa de l’Escola de Música

El consistori ha estimat parcialment les al·legacions rebudes en referència a les bonificacions a les famílies nombroses, introduint una bonificació del 30% quan el llindar d’ingressos se situï entre 3 i 3,6 vegades l’Indicador de renda de suficiència (IRSC). El ple també va aprovar una modificació de crèdit per finançar les darreres obres d'urbanització del carrer de Ferran Puig

El ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va celebrar ahir una sessió extraordinària i urgent en la qual es va aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 24 que regula les taxes dels ensenyaments de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera (EMMD). L’acord inicial de modificació va rebre 23 al·legacions que feien referència, sobretot, a la suspensió de les bonificacions per germans i per cursar estudis de les dues disciplines alhora i al fet que la bonificació a famílies nombroses es vinculi a la renda familiar. En aquest darrer aspecte, el consistori ha estimat parcialment les al·legacions rebudes i ha introduït una bonificació del 30% en aquelles famílies nombroses amb un llindar d’ingressos situat entre 3 i 3,6 vegades IRSC. L’ordenança es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Esparreguera en Comú i Ciutadans, les abstencions d’ERC, Esparreguera 2031, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit; i el vot en contra de la CUP. En la sessió d’ahir, també es va aprovar una modificació de crèdit de 69.665 euros per finançar els darrers treballs de les obres del carrer de Ferran Puig.

La modificació de l’ordenança fiscal número 24 es va aprovar inicialment en el ple ordinari del mes de març. La declaració de l’Estat d’Alarma i la suspensió de terminis administratius a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 ha fet que fins a l’1 de juny no es pugui dur a terme la seva publicació i que, per tant, el període d’al·legacions s’hagi allargat fins al 15 de juliol. L’ordenança entra en vigor al setembre, amb l’inici del curs escolar, i per aquest motiu, el consistori va convocar ahir un ple extraordinari d’urgència per a la seva aprovació. La proposta de modificació inicialment aprovada ha rebut un total de 23 al·legacions, una de l’AMPA de l’Escola de Música i Dansa (Ampemide) i la resta de particulars. El contingut d’aquestes s’oposava a la suspensió de la bonificació del 2% pel segon germà i del 5% per cursar estudis de música i dansa alhora, que s’han eliminat atenent a criteris jurídics de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) o al fet que les quotes es passin a pagar en 10 mesos en comptes de 12, un fet que respon a criteris tècnics i administratius per ajustar el pagament al mateix període de prestació del servei.

D’altra banda, també s’ha sol·licitat la incorporació d’un programa de beques, fet que s’ha desestimat perquè no forma part de l’ordenança fiscal, però que el consistori ha assegurat que estudiarà. I per últim s’han rebut diverses al·legacions en referència a les famílies nombroses. El regidor d’Educació, Juan Jurado, ha apuntat, en relació a l’argument que la gran majoria de famílies nombroses de l’EMMD duplicarien les seves quotes, que “hi ha 57 famílies nombroses amb 107 alumnes que en formen part” i ha explicat que, per fer la modificació, l’Ajuntament s’ha basat en un estudi elaborat al 2018 que indica que només el 12,8% dels usuaris del centre declarava superava 3 cops l’IRSC. També hi ha dues al·legacions que demanen la derogació de la modificació de l’ordenança perquè vulnera la legalitat vigent en matèria de protecció a les famílies nombroses i dificulta l’accés a la cultura i l’educació. En aquest sentit, el regidor ha explicat que “els serveis educatius que presta l’EMMD no són un servei professionalitzador ni reglat i, per tant, no li és d’aplicació la llei de famílies nombroses”.

El consistori ha desestimat aquestes al·legacions, però ha estimat parcialment les que fan referència a les bonificacions de les famílies nombroses. La modificació inicial ja preveia una bonificació del 50% per aquelles famílies nombroses amb una renda inferior a 3 vegades l’IRSC, és a dir, fins a 57.000 euros de renda anual en el cas d’una família de 5 membres. “Com que hem comprovat que moltes famílies nombroses estaven properes a 3 cops l’IRSC, però no sabíem si per sota o per sobre, la proposta política que fem és afegir un tram”, ha explicat Juan Jurado. Així s’afegeix una bonificació del 30% en aquelles famílies nombroses amb un llindar d’ingressos situat entre 3 i 3,6 vegades IRSC, és a dir, de 57.000 fins a 68.841 euros per una família 5 membres. “Ho fem des de la comprensió que la desaparició d’aquesta bonificació, que era tan gran, sigui progressiva i produeixi, en els menys casos possibles, la duplicació de la quota”, ha assegurat el regidor d’Educació, qui ha recordat que “quan arribem a la tarifació social haurem de pensar en un altra lògica, no hi haurà bonificació per família nombrosa per se, si no en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar”.

Els grups de l’oposició van valorar positivament la incorporació d’aquest nou tram de bonificació, però la majoria es van mostrar contraris a aquesta modificació provisional de l’ordenança prèvia a l’establiment del sistema de tarifació social i van apuntar que cal un debat per definir el model d’Escola de Música i Dansa que el municipi vol. El portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va apuntar que “a vegades ens aventurem a anar molt ràpid en certes qüestions i hem de posar el fre i veure si allò que volem presentar i aprovar és el més aconsellable o no; ara fem una modificació però estem pensant ja en un altre canvi, perquè hem d’anar cap a la tarifació social i els canvis sobtats generen malestar”. El portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va subratllat que “valorem l’esforç que s’ha fet per resoldre aquest conflicte, és important que hi hagi la sensibilitat de modificar per millorar, però creiem que aquesta ordenança encara li falten unes quantes voltes perquè es faci una tarifació social ben feta i amb uns preus adequats a cada franja de nivell econòmic”.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Josep Maria González, va recordar que el seu grup ja va votar a favor de l’aprovació inicial de l’ordenança i va assegurar que l’al·legació que s’accepta millora el text d’una ordenança “que és provisional”. Pel regidor de Ciutadans cal definir primer el model d’Escola de Música i Dansa que es vol tenir: “És un debat que fa molt temps que l’arrosseguem, hem de parlar-ne i, un cop tinguem una decisió el més àmpliament consensuada possible sobre això, fer una ordenança fiscal que vagi en relació al model escollit”. Des de la CUP, el regidor Pol Valldeperas va qüestionar que tenir una renda 3 vegades superior a l’IRSC sigui tenir una renda alta i va apuntar que “segons la nostra interpretació, la LRSAL aconsella treure les bonificacions, però no obliga a fer-ho”. Els cupaires es van mostrar partidaris de “moure el menys possible l’ordenança fins que no arribi la tarifació social que és el que necessitem”. El portaveu d’ERC, Alfons Puche, va apuntar que al seu grup no li agradava la modificació, però “ara ens disgusta menys, amb l’esforç que s’ha fet perquè millori” i va recordar que el model dels republicans, compartit per la majoria de grups municipals, “és el de la tarifació social i quan més progressiva millor”.

El segon punt que es va tractar en la sessió extraordinària i urgent d’ahir, va ser l’aprovació d’una modificació de crèdit de 69.665,65 euros, procedent de la partida no executada de les obres de la carretera de Can Sedó, que es destinarà a finançar els darrers treballs de les obres d’urbanització del carrer de Ferran Puig i les variacions d’amidaments. Es va aprovar amb els vots a favor del PSC, EC i Cs i l’abstenció d’ERC, la CUP, E2031, JxE i el regidor no adscrit.