Tanca
Convivència 6 de novembre de 2023

En marxa els cursos per a obtenir el Certificat de Primera Acollida

Es tracta d’una formació impulsada per la Regidoria de Convivència amb el propòsit de dotar d’eines a persones estrangeres immigrades per a facilitar la seva incorporació a la societat. El primer mòdul, de coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic, començarà demà i, com a novetat, enguany s’oferirà un segon mòdul sobre coneixements laborals

Aquest mes de novembre comença una nova edició dels cursos impulsats per la Regidoria de Convivència adreçats a persones estrangeres immigrades per a l’obtenció del Certificat de Primera Acollida, un document amb eficàcia jurídica i d’utilitat en els processos d’estrangeria o d’adquisició de la nacionalitat. Demà començarà el curs per a obtenir el mòdul C de coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic i, com a novetat, enguany el consistori també oferirà el mòdul B de coneixements laborals, una formació que fins ara només s’impartia al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Martorell. Ambdues formacions tenen 15 hores de durada i s’imparteixen presencialment els dimarts i dijous al matí. Per a l’obtenció del Certificat de Primera Acollida també és necessari aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, uns cursos que es poden fer a través del Consorci de Normalització Lingüística o de l’Escola d’Adults d’Esparreguera.

La formació per a l’obtenció del Certificat de Primera Acollida està adreçada a persones estrangeres immigrades que són nouvingudes al municipi. Per a obtenir aquest document es necessiten superar tres mòduls. El primer que s’impartirà a Esparreguera serà el mòdul C de coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic, en el qual es treballen aspectes com els trets geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya, el sistema polític i administratiu, l’associacionisme i la participació ciutadana, els drets i deures fonamentals, els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local. En aquesta edició hi ha 16 alumnes matriculats de nacionalitat ucraïnesa, marroquina, colombiana, peruana, dominicana, brasilera, pakistanesa i romanesa. El curs, que s’imparteix els dimarts i dijous de 9.30 a 12.30h a la Casa dels Mestres, consta de 15 hores i cinc sessions.

Així mateix, i com a novetat, del 23 de novembre al 12 de desembre s’impartirà el mòdul B de coneixements laborals en el qual s’abordaran aspectes com els coneixements bàsics per fer possible la plena efectivitat dels drets i deures laborals de l’alumnat, tant per a l’accés al món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional, així com el coneixement dels serveis ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació Local. Aquest mòdul s’impartirà també presencialment dimarts i dijous de 9.30 a 12.30h presencialment. Aquelles persones que estiguin interessades en cursar aquest mòdul poden contactar amb la Regidoria de Convivència a través del correu electrònic [email protected] o del telèfon 93 777 18 01.

El Certificat del Servei de Primera Acollida, que pot ser d’utilitat en alguns processos d'estrangeria, l’atorga la Generalitat de Catalunya, amb la informació prèvia de l’Ajuntament, i acredita la realització d’aquestes dues accions formatives més unes competències lingüístiques mínimes. Aquestes es poden demostrar a través d’una prova o bé a través de 90 hores de formació en el nivell A1 de català i castellà, que es poden cursar a través del Consorci de Normalització Lingüística, que ofereix diferents cursos en llengua catalana, o del Centre de Formació d’Adults d’Esparreguera, que ofereix el curs d’A1 de llengua castellana.