Formació per a persones adultes

El Centre de Formació d'Adults (CFA) d'Esparreguera ofereix als joves i adults una segona oportunitat per retornar al sistema educatiu reglat i alhora continuar amb els estudis postobligatoris, així com ampliar els coneixements acadèmics professionals i laborals per millorar la qualitat de vida.

Hi poden accedir persones majors de 18 anys o les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents: tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball, ser esportista d'alt rendiment, haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI), voler cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o participar en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació". Excepcionalment, es poden autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'Educació.

 

Informació de contacte del Centre de Formació d'Adults d'Esparreguera

Documentació

Si voleu consultar l'actual oferta formativa, podreu fer-ho per mitjà del seu portal educatiu: