Educació infantil i primària

Període de preinscripció: del 6 al 20 de març de 2023.

Període de matrícula: del 20 al 28 de juny de 2023.

Procés de preinscripció del curs 2023-2024

Qui pot presentar la sol·licitud?

  • Per accedir al primer curs del segon cicle d'educació infantil.
  • Ser admès/a per primera vegada el segon cicle d’educació infantil, d’educació primària o d’ESO.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic accedint al web preinscripcio.gencat.cat . El tutor/a legal s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI electrònic o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil. Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden usar el Formulari de Suport Informàtic disponible al web. En aquest cas, cal adjuntar, al formulari, el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Calendari del procediment

- Període de presentació de sol·licituds d'educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2023

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 d'abril de2023.

- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 21 al 27 d'abril de 2023.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023.

- Publicació de la llista ordenada: 11 de maig de 2023.

- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 29 de maig a l'1 de juny de 2023, ambdós inclosos.

- Publicació de l'oferta final: 9 de juny de 2023.

- Matrícules del 20 al 28 de juny de 2023

 

Matrícula forma de termini

Cal tenir en compte que a partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió al segon cicle d'educació infantil i educació primària només s'atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

  • Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
  • Canvis de domicili a un altre municipi dels pares, mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores.
  • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Documentació que cal aportar en cas de sol·licituds fora del període de preinscripció:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació*. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI* de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • Volant de convivència de l’alumne o alumna 


*De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen.

Si necessites suport ...

Per obtenir ajuda en el procés d'inscripció, s'ha d'anar als centres educatius d'educació infantil i primària d'Esparreguera escollits en primera opció, on caldrà adreçar-s'hi després de demanar cita prèvia. En cas de no poder obtenir cita prèvia als centres, es podrà demanar suport a l'Ofricina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament d'Esparreguera, on també caldrà demanar cita prèvia.