Coneix el PEC

Des del 2017 a Esparreguera es desenvolupa el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). Una proposta de participació ciutadana coordinada des de la Regidoria d’Educació i entesa com una eina democràtica de transformació i decisió d’aspectes lligats amb l’educació en el nostre municipi. El PEC és un projecte liderat pels governs locals, però compartit amb els agents educadors, que crea sinergies i busca el compromís ciutadà amb l’educació, entesa com un procés que va més enllà de l’educació reglada i abraça diferents àmbits de la vida.

Com a projecte viu, el PEC ha anat evolucionant i canviant des de la seva creació. Actualment es focalitza en les següents actuacions:

  • Donar suport al Consell d’Infants

  • Elaborar la diagnosi del projecte Camins segurs, a través de la Comissió Camins escolars segurs

  • Visibilitzar les entitats municipals i les seves aportacions, mitjançant la Comissió M’estimo Esparreguera

  • Elaborar el catàleg de serveis i la diagnosi del foment de la lectura a Esparreguera, gràcies a la Comissió Pla Lector

Comissions de Treball

1. M’estimo Esparreguera

A la comissió M'estimo Esparreguera hi col·laboren diverses entitats i associacions del municipi i està oberta a tots els col·lectius i persones que vulguin implicar-se en la millora de la vila i formar part activament de la comunitat. Actualment col·laboren en aquesta Comissió l’Associació de la Colònia Sedò, l’entitat Petjades de Colors i la comunitat de veïns de Mas d’en Gall.

Si us interessa formar-ne part, adreceu-vos a les entitats participants o a la Regidoria d'Educació ([email protected]).

2. Camins escolars segurs

La comissió Camins escolars segurs es va crear gràcies a la iniciativa de la Coordinadora d'AMPAs de les Escoles Públiques d'Esparreguera (CAEPE) de valorar la implementació, des de la Regidoria d'Educació, del projecte Bus a Peu.

Aquest grup de treball té l'objectiu d'elaborar una diagnosi de la situació dels carrers i l'entorn del municipi, els hàbits de mobilitat de l'alumnat i els itineraris en els trajectes de casa al centre educatiu. D'aquesta manera, es pretén assolir uns entorns urbans equilibrats, verds, sostenibles i segurs per al conjunt de la ciutadania i, especialment, per als més petits.

3. Pla lector

La comissió Pla Lector té com a objectiu elaborar un catàleg de serveis i una diagnosi de les accions al municipi relacionades amb el foment de la lectura. En aquest procés es preveu consultar els diversos sectors implicats, com ara l'Ajuntament, la Biblioteca Municipal l'Ateneu, els centres educatius i les entitats, per tal de conèixer la situació actual al municipi.

A partir dels resultats obtinguts, s'identificaran oportunitats de millora, es faran propostes d'actuació i s'optimitzaran els recursos per a millorar l'interès per la lectura i l'hàbit lector entre la població d'Esparreguera.