Escola Municipal de Les Arts

Període de preinscripció: pendent de confirmar.

Període de matrícula: pendent de confirmar.

Matrícula viva: a partir del 2 de setembre de 2022.

Informació a tenir en compte

Per a gestionar la sol·licitud de matrícula viva a l'Escola Municipal de Les Arts per al curs 2022-2023 s'haurà de realitzar una consulta prèvia enviant un correu a escolamusica@esparreguera.cat, amb l’assumpte "Matrícula viva", on s'haurà d'indicar el nom i cognoms, edat, curs escolar, programa i grup o instrument de l’alumne interessat. L’adjudicació de les places disponibles serà seguint l’ordre cronològic de l’arribada del correu de sol·licitud. Un cop s'hagi adjudicat la plaça, es rebrà un correu amb les indicacions per formalitzar la matrícula.

Les tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música i Dansa són les regulades a l'Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.