Escoles Bressol Municipals

Publicació de l'oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2023

Període de preinscripció: del 8 al 19 de maig de 2023

Publicació del llistat preinscripció i puntuació provisional: 1 de juny de 2023

Termini per a presentar reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023

Sorteig del número de desempat: el 13 de juny de 2023

Publicació de la llista de preinscripció dels infants admesos i llista d'espera: 15 de juny de 2023

Període de matriculació: del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos

Informació a tenir en compte

D’acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per ser admès o admesa en una escola bressol municipal el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2023-2024. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Preinscripció del curs 2023-2024

  • Per a tramitar la preinscripció cal accedir a l’enllaç d'inscripció i omplir el formulari amb totes les dades que se sol·liciten, adjuntant aquella documentació que no pot ser consultada per l’Ajuntament i que justifiqui l’atorgament de punts dels barems.
  • Les sol·licituds de preinscripció seran revisades i validades per les direccions de cada escola bressol. Un cop validada, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic de confirmació del registre de la preinscripció.
  • En cas de dubtes cal que us poseu en contacte telefònic amb les escoles bressol Coloraines i Cucuruga.

Matrícula

Cal tramitar la matrícula per instància específica al registre de l’Ajuntament amb la Sol·licitud de matrícula de les Escoles Bressol. Podeu accedir-hi a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament o si teniu dificultats per a la gestió telemàtica, cal que demaneu cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per a tramitar-la presencialment.

El període de matrícula serà a partir del 16 de juny fins al 22 de juny, ambdós inclosos. No seran admeses a tràmit les matrícules presentades abans o després d’aquest termini.

Prèviament a la tramitació de la instància, i al més aviat possible, després de la publicació de la llista d'admesos el dia 15 de juny, cal que concerteu entrevista trucant als telèfons de l'escola bressol on teniu la plaça. Les direccions de cadascuna de les escoles us proporcionaran tota la informació detallada i us explicaran el procés de matrícula:

  • EBM Cucuruga:   93 777 10 39
  • EBM Coloraines: 93 770 83 31

La documentació necessària que cal portar per l’entrevista amb la direcció de l’escola és:

  • Una còpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • El DNI vigent i amb les dades correctes dels dos progenitors/es.
  • Targeta sanitària o equivalents.