Escoles Bressol Municipals

Període de confirmació de plaça: del 12 al 22 d'abril de 2024, ambdós inclosos

Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024

Període de preinscripció: del 8 al 21 de maig de 2024

Publicació del llistat preinscripció i puntuació provisional: 31 de maig de 2024 

Termini per a presentar reclamació: del 3 al 7 de juny de 2024

Sorteig del número de desempat: 12 de juny de 2024, a les 17 h a la sala d’actes de Can Pasqual

Publicació de la llista de preinscripció dels infants admesos i llista d'espera: 17 de juny de 2024 

Període de matriculació: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos 

Informació a tenir en compte

D’acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per ser admès o admesa en una escola bressol municipal el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2024-2025. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre infants a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Preinscripció del curs 2024-25

Per a tramitar la preinscripció cal accedir a l’enllaç d'inscripció i omplir el formulari amb totes les dades que se sol·liciten, adjuntant aquella documentació que no pot ser consultada per l’Ajuntament i que justifiqui l’atorgament de punts dels barems. Les sol·licituds de preinscripció seran revisades i validades per les direccions de cada escola bressol. Un cop validada, la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic de confirmació del registre de la preinscripció.

En cas de dubte, cal posar-se en contacte telefònic amb les escoles bressol Coloraines i Cucuruga.

Les llistes amb la puntuació provisional sortiran el 31 de maig de 2024. El termini de reclamació de les llistes del barem provisional és del 3 al 7 de juny de 2024 i el sorteig, en els casos d'empat de puntuació, serà el 12 de juny a les 17 h a Can Pasqual. Per al curs 2024/25 el sorteig serà:

  • A l’Escola Bressol Municipal Cucuruga caldrà fer sorteig pels infants nascuts el 2024 i el 2022.
  • A l’Escola Bressol Municipal Coloraines caldrà fer sorteig pels dos grups d’edat, infants nascuts el 2023 i el 2022.

Matrícula

El 17 de juny serà publicada la llista definitiva d’admesos, el mateix dia 17 a les 17.30 h es convoca a totes les famílies dels infants admesos a una reunió informativa a l’escola bressol assignada. Les direccions de cadascuna de les escoles us proporcionaran tota la informació detallada i us explicaran el procés de matrícula.

El període de matrícula serà del 17 de juny fins al 25 de juny, ambdós inclosos. No seran admeses a tràmit les matrícules presentades abans o després d’aquest termini.

Cal tramitar la matrícula per instància específica al registre de l’Ajuntament amb la Sol·licitud de matrícula de les Escoles Bressol. Podeu accedir-hi a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament o si teniu dificultats per a la gestió telemàtica, cal que demaneu cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per a tramitar-la presencialment. Si no es tramita la matrícula en el període indicat es perd la plaça assignada.

Paral·lelament a la tramitació de la matrícula, cal que concerteu entrevista trucant als telèfons de l'escola bressol on teniu la plaça:

  • EBM Cucuruga: 93 777 10 39
  • EBM Coloraines: 93 770 83 31

La documentació necessària que cal portar per a l’entrevista amb la direcció de l’escola és:

  • Una còpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • El DNI vigent i amb les dades correctes dels dos progenitors/es o tutors/es.
  • Targeta sanitària o equivalents.
  • Fotografia de carnet de l’infant.