Consell d’Infants

El Consell d’Infants és un òrgan de participació municipal amb la voluntat de reconèixer els infants com a ciutadans i ciutadanes, i de donar valor a la seva veu i mirada en les decisions de la nostra comunitat.

L’estructura del Consell d’Infants està composta per dos òrgans complementaris:

 • El Ple: format per l’alcalde, els regidors i regidores, els representants i les representants de primària i el cos de tècnics dinamitzadors (amb veu però sense vot)

 • La Comissió: constituïda pels representants i les representants de primària i el cos de tècnics dinamitzadors

En aquesta edició, una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de totes les escoles del municipi representaran les seves classes perquè puguin expressar les seves idees, opinions i queixes, i també proposar accions concretes per a millorar Esparreguera amb relació a l’encàrrec de l’alcalde: propostes de millora del parc de la Vila.

Les sessions es realitzaran els dimecres de 17.15 a 18.45 h a l'Ajuntament d'Esparreguera.
Contacte: [email protected]

Calendari de sessions de Comissió 2023-2024

 • 5 d’octubre de 2023
 • 22 de novembre de 2023
 • 20 de desembre de 2023
 • 10 de gener de 2024
 • 7 de febrer de 2024
 • 6 de març de 2024
 • 3 d’abril de 2024

Calendari de sessions Plenàries 2023-2024

 • 8 de novembre de 2023
 • 16 de maig de 2024