Consell d’Infants

El Consell d’Infants és un òrgan de participació municipal amb la voluntat de reconèixer els infants com a ciutadans i ciutadanes, i de donar valor a la seva veu i mirada en les decisions de la nostra comunitat.

L’estructura del Consell d’Infants està composta per dos òrgans complementaris:

 • El Ple: format per l’alcalde, els regidors i regidores, els representants i les representants de primària i el cos de tècnics dinamitzadors (amb veu però sense vot)

 • La Comissió: constituïda pels representants i les representants de primària i el cos de tècnics dinamitzadors

En aquesta edició, una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de totes les escoles del municipi representaran  les seves classes perquè puguin expressar les seves idees, opinions i queixes, i també proposar accions concretes per a millorar Esparreguera amb relació a l’encàrrec de l’Alcalde: Camins escolars segurs.

Les sessions es realitzaran els dimecres de 17.15 a 18.45h a l'Ajuntament d'Esparreguera.
Contacte: [email protected]

Calendari de sessions de Comissió 2022-2023

 • 26 d’octubre
 • 23 de novembre
 • 14 de desembre
 • 11 de gener
 • 1 de febrer
 • 22 de febrer
 • 8 de març
 • 12 d’abril

Calendari de sessions Plenàries 2022-2023

 • 2 de novembre de 2022
 • 3 de maig de 2023