Tanca
Esports 17 de juny de 2020

Es crea el Comissionat d’Esports amb l’objectiu d’establir el model esportiu municipal

Es tracta d’un òrgan contemplat en el model de governança de l’actual mandat per a definir el Pla Director d’Esports del municipi. El comissionat és una eina transversal que compta amb representació política, tècnica i d’entitats esportives locals i té un marcat caràcter participatiu, ja que està obert a les aportacions i opinions de la ciutadania

L’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat la creació del Comissionat d’Esports amb l’objectiu de promoure les bases per a l’establiment d’un model esportiu municipal. Aquest òrgan, inclòs en el model de governança municipal per l’actual mandat, estarà format per representants polítics de tots els grups municipals, tècnics del consistori, entitats esportives i de foment de la salut i experts locals del món de l’esport i estarà obert també a la participació de la ciutadania. El comissionat neix per incentivar i promocionar de manera més efectiva l’activitat física i esportiva entre els ciutadans i ciutadanes d’Esparreguera i afavorir així una vida saludable i un envelliment actiu. Com a eines prèvies a la creació d’aquest òrgan, ja s’ha constituït la mesa d’entitats esportives de la vila i s’ha fet una reunió amb representants de totes les formacions polítiques del consistori per a tractar temes relacionats amb aquest àmbit.

El Comissionat d’Esports està sota la direcció política del regidor coordinador adjunt a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, Emmanuel Ortí, que ha explicat que “ha de servir per establir el model esportiu de la vila per als propers 10 anys i aquest ha de ser confeccionat i definit de manera transversal i conjunta pels diferents actors que el conformen, sumant Ajuntament i teixit esportiu local, i ha de quedar planificat i definit en el Pla Director d’Esports i amb les accions que se’n derivin”. Això vol dir que caldrà analitzar detalladament en quina situació es troba el municipi en l’àmbit esportiu en l’actualitat i establir fins a on es vol arribar en el futur. En aquest sentit, Emmanuel Ortí ha subratllat que “cal pensar més enllà de la ja coneixedora necessitat de millora i ampliació dels equipaments esportius de la nostra vila i establir la missió i visió del servei d’esports municipal així com definir les seves línies i accions estratègiques per treballar en els propers anys”.

El Comissionat d’Esports, del qual es donarà compte al ple municipal del mes de juliol, és el segon òrgan d’aquestes característiques que es crea, després del Comissionat de Cultura que es va posar en marxa el passat mes de maig. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat que “la posada en marxa del comissionat respon a l’organització del cartipàs dissenyat ara fa un any i s’orienta a resoldre temes estratègics. En l’àmbit esportiu Esparreguera té un repte històric amb les instal·lacions i els equipaments esportius, que se suma als desperfectes ocasionats en les darreres setmanes pels episodis d’intenses pluges i a la necessitat d’espai pel distanciament social que imposen les mesures sanitàries de la Covid-19, però a més el Comissionat ha de servir per posar en marxa polítiques actives d’esports, que permetin crear activitats, programes, tornejos i serveis que girin al voltant de la salut i l’esport al municipi”.

La regidora d’Esports, Glòria González, ha explicat que “el comissionat és una eina molt important, que permetrà institucionalitzar la feina que ja estem fent des de la regidoria a través de la mesa d’entitats”. En la memòria de la Regidoria d’Esports que impulsa la seva creació es posa de manifest la importància de l’activitat física i esportiva com a elements indispensables per aconseguir una vida saludable i un envelliment actiu, i per tant, una major qualitat de vida. “A més, s’evidencia que el teixit associatiu esportiu de la nostra vila ha experimentat un creixement molt considerable en els darrers anys, tant a nivell de nombre d’entitats de diferents disciplines, com de la quantitat d’equips en cadascuna d’elles com també a nivell qualitatiu, fent palès el creixent interès de la nostra ciutadania per la pràctica esportiva i de l’activitat física en general”, ha subratllat Emmanuel Ortí. La memòria també apunta que “la situació que estem vivint aquests mesos amb la pandèmia de la Covid-19 està fent més que evident que l’activitat física i esportiva és indispensable, no només per la millora de la condició física sinó també psicològica”.

Des del punt de vista organitzatiu el Comissionat d’Esports estarà format per quatre àrees: la política, formada per un representant de cada formació representada en el consistori, que es reunirà de forma semestral; la tècnica, formada pels tècnics de la Regidoria d’Esports, els caps d’àrea de Dinamització i Ciutadania, i altres tècnics de l’Ajuntament o altres administracions especialitzats en les matèries objecte del comissionat, tindrà com a missió l’estudi de la viabilitat tècnica, jurídica i/o econòmica de les propostes sorgides en el si de l’òrgan i es reunirà amb una periodicitat mínima mensual; l’esportiva, conformada pel sector esportiu i de foment de la salut esparreguerí, entitats i clubs així com la col·laboració individual, serà l’àrea impulsora i consultiva, de plantejament i definició d’objectius; i la ciutadania, que també tindrà la seva representació en aquest espai per poder aportar i col·laborar en la reformulació del futur model esportiu d’Esparreguera a través de l’eina Esparreguera Decideix.