Tanca
Educació 15 de gener de 2021

Esparreguera manté per al curs 2021-2022 els 9 grups actuals, tant a P3 com a 1r d’ESO

Segons les dades del Departament d’Educació de la Generalitat la vila disposa d’una oferta inicial per al curs vinent de 225 places a P3 i 270 places a 1r d’ESO. També es manté l’oferta del cicle formatiu de grau superior de Tècniques d’actuació teatral i el PFI d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha presentat ja l’oferta escolar inicial per al curs 2021-2022, que preveu 9 grups i 225 places de P3 i 9 grups i 270 places de 1r d’ESO a Esparreguera. El municipi manté doncs la mateixa oferta que aquest curs, tant a cicle infantil com a l’ensenyament secundari obligatori, però disminueix en un grup la de Batxillerat, que passarà de 7 a 6 grups. La vila mantindrà també per al curs que ve l’oferta actual de formació post-obligatòria: el Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics i el cicle formatiu de grau superior de Tècniques d’actuació teatral. La presentació de sol·licituds de preinscripció es farà del 15 al 24 de març per a educació infantil de segon cicle i educació primària i del 17 al 24 de març per a l’ESO. A diferència de l’any passat, aquest cop els centres educatius podran fer jornades de portes obertes presencials, però hauran de ser amb cita prèvia, grups de màxim 10 persones i preferentment a l’aire lliure, segons les instruccions que el departament ha fet arribar a les escoles.

Els Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Educació ha donat ja a conèixer a l’Ajuntament d’Esparreguera, en la reunió de planificació escolar, l’oferta inicialment prevista per al curs 2021-2022. La previsió de preinscripció de P3 és de 204 alumnes, fet que suposa mantenir els 9 grups que hi ha actualment als centres educatius del municipi: 2 al Pau Vila i al Taquígraf Garriga i 1 grup a la resta d’escoles. En el cas de l’ESO, el proper curs també es preveu mantenir els 9 grups actualment existents, 4 al Cairat, 4 a El Castell i 1 a l’escola cooperativa El Puig. Segons les dades del departament d’Educació hi ha 253 alumnes que actualment estan cursant 6è de Primària i la previsió de preinscripció al primer curs de l’ESO és de 270 alumnes. D’altra banda, a Batxillerat s’oferiran un total de 6 grups, 3 a cada institut, un menys que l’any passat, quan El Castell tenia una oferta de 4 grups.

Esparreguera mantindrà també el curs que ve les dues propostes d’ensenyament post-obligatori, tant el PFI d’Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics, que es va posar en marxa el curs 2019-2020, com el cicle formatiu de grau superior de Tècniques d’actuació teatral, que es va iniciar el passat setembre. El regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera, Juan Jurado, ha valorat positivament les previsions de planificació perquè “permeten mantenir tota l’oferta de grups actual, inclòs el P3 que hem recuperat aquest curs a l’escola Taquígraf Garriga, i podem donar també continuïtat a les dues ofertes de formació post-obligatòria que ja teníem, el PFI i el cicle formatiu de Tècniques d’actuació teatral, que ha suposat una fita històrica per a Esparreguera”. Tot i això, el regidor ha reiterat que espera que “en els propers anys, puguem oferir més alternatives a la joventut perquè pugui seguir estudiant al municipi i això passa, principalment, per ampliar l’oferta de cicles formatius”.

Preinscripció i jornades de portes obertes

El Departament d’Educació també ha publicat ja les dates de preinscripció. La presentació de sol·licituds es farà del 15 al 24 de març per a educació infantil de segon cicle i educació primària. Per a l’educació secundària obligatòria, el termini serà del 17 al 24 de març. En el cas de Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, de l’11 al 17 de maig; i per als cicles de grau superior del 25 al 31 de maig. En referència a les jornades de portes obertes, el Departament ha autoritzat fer-les de manera presencial però seguint unes mesures organitzatives perquè es desenvolupin en condicions de seguretat sanitària. La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre, i sempre fora de l’horari escolar. Caldrà mantenir sempre la distància de seguretat d'1,5 metres entre els participants que no siguin del mateix grup de convivència, portar mascareta i es prendrà la temperatura a les persones visitants abans d'entrar. També s'hauran de rentar les mans gel hidroalcohòlic.

El format de les visites als centres ha de ser el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a l’aire lliure. En cas de fer-la a l’interior, s’han de mantenir les finestres obertes. Per tant, en comptes de passejar per l'escola, els espais del centre es donaran a conèixer a través de la reunió o de manera virtual. A més, no es podrà donar a les famílies cap documentació en paper i s'hauran de desinfectar els espais abans i després de cada reunió. Per tal d’evitar la presència de grups nombrosos de famílies i facilitar que els centres puguin organitzar les jornades de portes obertes de manera esglaonada, aquestes es poden fer en modalitat presencial durant el període que considerin adient els centres, sempre que adoptin les mesures organitzatives establertes en cada moment.

Tot i que el curs passat no es van poder fer totes les jornades de portes obertes de manera presencial i els centres van fer un gran esforç organitzatiu per oferir formes alternatives, el Departament d’Educació considera que “allò que és desitjable per al procés d’admissió per al curs 2021-2022 és poder retornar a la modalitat presencial de les portes obertes, amb les adequacions que calgui per adaptar-les a la situació epidemiològica del país i per garantir el dret de les famílies a la informació sobre el procés d’admissió, a través de les jornades de portes obertes en condicions de seguretat sanitària”. Durant les properes setmanes l’Ajuntament mantindrà contactes amb els centres educatius per planificar les dates i els formats de les jornades de portes obertes que es duran a terme al municipi.