Tanca
Mobilitat 14 de desembre de 2021

Esparreguera millorarà la connexió amb Barcelona i Martorell el proper 2022

És previst que la Generalitat implementi una nova línia exprés entre Esparreguera i Barcelona i, d’altra banda, que en la línia Esparreguera-Martorell es creïn noves parades per connectar amb les estacions de FGC i Rodalies. Així mateix, l’any que ve també començarà a funcionar un nou sistema de bus urbà a demanda

Durant el 2022 és previst que s’implementin diverses millores en les línies de transport públic que uneixen Esparreguera amb Barcelona i amb Martorell, així com en el servei de bus urbà municipal. Un estudi elaborat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya ha detectat 23 propostes de millora dels serveis de transport públic col·lectiu d’autobusos de la comarca, entre les quals s’inclouen, com a actuacions prioritàries, la creació d’un nou recorregut amb parades més adaptades a les necessitats de les persones usuàries en la línia El Bruc-Esparreguera-Martorell, que és previst implementar durant el primer semestre de 2022, i un nou servei que uneixi Esparreguera amb Barcelona, que es materialitzarà en el segon semestre de l’any que ve. Paral·lelament, l’estudi encarregat pel consistori a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per a la millora del servei del bus urbà, ha conclòs que l’opció que més s’ajusta a les necessitats de la vila és mantenir el servei ordinari als matins i oferir un bus a demanda a les tardes i els dissabtes. La prova pilot d’aquest nou sistema és previst que es realitzi durant el primer trimestre del 2022.

L’estudi sobre mobilitat promogut pel Consell Comarcal juntament amb l’AMB i la Generalitat, contempla diverses actuacions per millorar la cobertura territorial que suposen modificacions dels serveis de la Direcció General de Transports i Mobilitat, dues de les quals suposaran una millora en la mobilitat d’Esparreguera. L'alcalde, Eduard Rivas, s’ha mostrat satisfet perquè “per fi es reconeix la singularitat del nostre municipi i la Generalitat accepta resoldre problemàtiques que fa anys que arrosseguem en dos serveis, la línia que uneix la vila amb Barcelona i la que arriba fins a Martorell”. La primera modificació que contempla el document, i que és previst implementar al llarg del primer semestre de l’any que ve, afecta la línia El Bruc–Esparreguera-Martorell, en la qual s’estudiaran nous horaris i es crearà un itinerari que s’ajusti més a les necessitats de les persones usuàries, que inclourà parades a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i de Renfe de Martorell. En aquest sentit, l’alcalde ha apuntat que “la millora serà notable, ja que actualment el servei incompleix constantment horaris i té un recorregut dels anys 80, pensat principalment per anar l’hospital comarcal, quan des de fa anys la principal necessitat de la població és la connexió amb el tren”.

La segona proposta de millora inclosa en l’estudi és la posada en funcionament d’un nou servei entre Esparreguera i Barcelona que ha de permetre descongestionar l’actual línia i donar una millor prestació. L’objectiu és desagregar, en la mesura del possible, els trànsits entre Igualada, Esparreguera i Barcelona, configurant dues línies independents: Igualada a Barcelona i Esparreguera a Barcelona, si bé continuaria existint una tercera línia, amb una oferta molt menor, que donés servei i continuïtat a tot el corredor. “Per la potència de persones usuàries, Esparreguera ja té suficient pes com per a tenir una línia pròpia, que permetrà millorar la capacitat, la freqüència i disminuir les parades per arribar amb menys temps a Barcelona”, ha apuntat Eduard Rivas. La Generalitat ha de concretar en els propers mesos els horaris i parades de la nova línia, que és previst que es pugui implementar durant el segon semestre del 2022. Aquest nou servei es prestarà a través de l’empresa Monbús, que fins al 2028 té la concessió tant d’aquesta línia com de la que uneix el municipi amb Martorell.

D’altra banda, l’any que ve també és previst implementar millores en el servei de transport urbà vinculades a l’estudi d’optimització del transport públic urbà al municipi d’Esparreguera redactat per l’AMTU. El document apunta que el bus urbà mou unes 126 persones cada dia laborable, el que suposa unes 37.000 persones a l’any, i destaca que l’expedició que duu més persones en porta 23 durant tot el recorregut, amb una ocupació màxima de 16 persones, el que suposa el 50% de la capacitat del vehicle. Per tot això, conclou que “la demanda és clarament insuficient per donar consistència a l’actual sistema de transport urbà”. A més, l’estudi també apunta que, tot i que en general la cobertura del servei és bona, hi ha excepcions com la Colònia Sedó i Can Vinyals.

D’entre les diferents actuacions de millora que planteja el document, l’Ajuntament ha prioritzat la conversió de les expedicions del bus urbà de la franja de tarda i dels dissabtes a un servei de transport a demanda, amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats reals del municipi i alhora donar cobertura a les zones que actualment queden més desateses. “Durant el primer trimestre de 2022 és previst fer una prova a pilot en què les persones usuàries hauran de reservar el servei a través d’una aplicació o bé per telèfon i un taxi o una furgoneta els recollirà a l’hora concertada en una parada pública”, ha explicat l’alcalde. Actualment el consistori està fent gestions per buscar la millor fórmula per prestar aquest nou servei. De moment, ja s’ha reunit amb el sector del taxi municipal, a qui s’ha ofert poder prestar el servei, però encara no s’ha arribat a cap acord.