Tanca
Govern Obert 13 d’abril de 2021

L’Ajuntament ha executat el 28,5% del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023

De les 107 actuacions previstes al PAM, n’hi ha 18 que ja estan finalitzades, 31 estan en curs i 58 estan planificades. Entre les ja executades hi ha l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària o la creació de nous punts d’accés wifi gratuïts, i entre les que estan en curs destaquen totes les inversions en matèria d’urbanisme que és previst fer amb romanents de tresoreria

L’Ajuntament d’Esparreguera ha executat fins a dia d’avui el 28,5% del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, un instrument de transparència que defineix la planificació del mandat i permet a la ciutadania fer el seguiment de l’acompliment dels objectius fixats per l’equip de govern. El PAM, que es va presentar públicament el setembre passat, és un document que recull 107 actuacions i inversions que es desenvoluparan durant el mandat per assolir 22 objectius específics. D’aquestes accions, 46 corresponen a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, 41 a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i 20 a l’Àrea de Presidència i Bon Govern. Atenent al seu estat actual, hi ha 18 actuacions finalitzades, 31 en curs i 58 de planificades. Segons el darrer informe de seguiment del PAM, elaborat per la regidoria de Bon Govern a finals de març, l’índex d’execució és un 5,6% inferior al que estava previst per aquestes dates.

La regidora de Bon Govern, Maria Mas, ha assegurat que “anem en bona línia, el compliment dels objectius fixats està sent bo i, si bé és cert que algunes actuacions s’han endarrerit, d’altres han avançat els seus terminis, així que en línies generals podem dir que anem per bon camí”. Aquest és el segon mandat que el govern municipal utilitza el PAM com a eina de planificació i transparència. Es tracta d’un document que dona resposta a les necessitats i demandes estructurals de la ciutadania, però que també és capaç d’adaptar-se a la realitat. En aquest sentit, l’actual PAM s’acompanya del Pla de xoc per fer font a l’emergència de la covid-19, que aglutina les mesures que l’Ajuntament està duent a terme per afrontar la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia. El seu contingut es pot visualitzar des de la web pam.esparreguera.cat, des d’on la ciutadania pot fer-ne el seguiment i consultar les fitxes informatives de cada acció, on es descriu la data d’inici i de finalització, el seu estat actual, el cost, la unitat responsable i si es tracta d’una inversió o una actuació.

De les 107 actuacions previstes en el PAM, 46 corresponen a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania. Segons el darrer informe de seguiment del PAM, que s’elabora semestralment, un 17,39% d’accions d’aquesta àrea estan finalitzades, un 26,09% estan en curs, un 56,52% estan planificades i no hi ha cap projecte aturat. El percentatge de desviació entre l’estat d’execució actual i el previst és de menys 16,30%. Entre les actuacions d’aquesta àrea que ja estan finalitzades hi trobem l’ampliació de l’horari del Punt d’Atenció Juvenil de Cal Trempat, l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), la creació del Comissionat de Cultura i la implementació del Reglament del Consell d’Infants d’Esparreguera. I entre les que es troben en curs o planificades, hi destaquen els plans locals d’ocupació propis, dels quals ja se n’han fet dues edicions i s’està treballant en una tercera convocatòria, l’elaboració del Pla Local Jove i la concreció d’una programació anual i estable d’arts escèniques a la vila.

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat té un total de 41 actuacions previstes en el PAM, de les quals un 90,24% estan planificades i un 9,76% estan en curs. El percentatge de desviació entre l’estat d’execució actual i el previst és de menys 3,19%. Entre les accions d’aquesta àrea destaca el nou contracte de neteja viària d’acord al nou model de recollida de residus al municipi, que és previst que entri en vigor a principis de l’any que ve; alguns projectes que s’han inclòs en les inversions amb romanents de tresoreria, com la construcció de la sala annexa del pavelló, les obres de millora de l’Escorxador, la rehabilitació de l’Ateneu, les obres d’enllumenat dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial, el cobriment de pistes esportives i la implementació d’actuacions de millora al camp de futbol municipal. Així mateix, en matèria d’habitatge, s’inclou les bonificacions de l’impost de béns immobles (IBI) per aquelles persones propietàries que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer d’habitatge social.

Per últim, l’Àrea de Presidència i Bon Govern engloba 20 actuacions, un 35% de les quals estan finalitzades, un 45% estan en curs i un 20% estan planificades. En aquest cas, algunes de les actuacions han avançat el seus terminis d’execució i el percentatge de desviació és d’un 2,31% per sobre de l’índex d’execució previst. Entre les actuacions ja realitzades dins d’aquesta àrea hi ha l’aprovació del Pla de Comunicacio municipal, la creació de nous punts d’accéss wifi gratuïts en dependències municipals i la implementació d’un nou gestor d’administració electrònica. Així mateix, entre les actuacions que estan en curs o planificades, hi destaca l’activació d’un nou web municipal actualitzat i accessible, la realització dels pressupostos participatius bianuals i la regulació i pacificació de les principals entrades de la vila procedents de l’A2 i a l’illa de vianants mitjançant la instal·lació de càmeres de seguretat amb lectura de matrícules, aquesta darrera actuació està prevista en el segon capítol d’inversions amb càrrec als romanents.

La regidora de Bon Govern ha destacat que “s’han fet algunes modificacions a la web per crear una metodologia de seguiment més clara i visual, que permet fer cerques per tipologia d’actuació, unitat responsable o estat d’execució, entre d’altres”. “A més, aquest any totes les accions s’han relacionat amb el pla de xoc i quan passen a estar planificades, s’afegeix a la fitxa informativa la data prevista d’inici i el seu pressupost”, ha subratllat Maria Mas, qui ha posat en valor aquesta eina de transparència que “permet a la ciutadania fer un seguiment constant del PAM, ja que aquest s’actualitza de forma periòdica i en temps real”.