Tanca
Govern Obert 25 d’octubre de 2022

L’Ajuntament ha executat el 69% del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023

De les 107 actuacions previstes al PAM, n’hi ha 26 que ja estan finalitzades, 60 en curs, 20 planificades i una aturada. Entre les ja executades hi ha l’activació del nou web municipal, l’ampliació de l’oferta educativa post obligatòria, la creació dels comissionats d’Esports i Cultura i l’elaboració del Pla Local Jove. En referència a les que estan en curs, en destaquen l’execució de diferents obres i dels plans locals d’ocupació amb fons propis

L’Ajuntament d’Esparreguera ha executat fins a dia d’avui el 69% del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, un instrument de transparència que defineix la planificació del mandat i permet a la ciutadania fer el seguiment de l’acompliment dels objectius fixats per l’equip de govern. Aquest document recull 107 actuacions i inversions que està previst desenvolupar durant el mandat, de les quals actualment hi ha 26 accions que ja estan finalitzades, 60 que s’estan desenvolupant, 20 de planificades i una que està aturada. Segons la Regidoria de Bon Govern l’índex d’execució és actualment un 15,5% inferior al que estava previst per aquestes dates. L’informe de seguiment del PAM és públic i es pot trobar a la web i també es presenta semestralment als grups de l’oposició en la comissió informativa de Presidència i Bon Govern. Entre les accions previstes al pla que ja s’han executat hi figuren l’activació del nou web municipal, l’ampliació de l’oferta educativa post obligatòria, la creació dels comissionats d’Esports i Cultura i l’elaboració del Pla Local Jove. Entre les que estan en curs destaca l’execució de diferents obres, com la rehabilitació de l’Ateneu i l’execució dels plans directors d’asfaltat i d’enllumenat, o l’execució de plans locals d’ocupació amb fons propis.

La regidora de Bon Govern, Maria Mas, ha posat en valor que, “més enllà que, a través de la web, es pot fer un seguiment en directe de l’execució del PAM, cada semestre fem una reunió amb tots els responsables de cada departament i es publica un informe de seguiment que permet veure quina és la desviació sobre l’estat d’execució previst”. L’execució prevista al mes d’octubre de 2022 se situava en el 84,52%, la qual cosa vol dir que hi ha una desviació de 15,5 punts percentuals. “Hi ha una lleugera desviació respecte on hauríem d’estar, una desviació que és diferent en cada una de les àrees de govern, sent la que més desviació presenta l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè és també on es concentren la major part de les accions i els projectes de més envergadura”, ha assegurat Maria Mas. La regidora de Bon Govern però, ha fet una “valoració satisfactòria d’aquest percentatge, especialment tenint en compte el mandat que hem tingut, que s’ha vist alterat primer per la pandèmia sanitària i ara per les conseqüències derivades de la guerra a Ucraïna” i ha afegit que “encara hem de seguir treballant per augmentar aquest índex al màxim fins a finalitzar el mandat”.   

De les 107 actuacions previstes en el PAM, 46 corresponen a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania. Segons el darrer informe de seguiment del PAM, que s’elabora semestralment i es va publicar el 14 d’octubre, un 26,09% d’accions d’aquesta àrea estan finalitzades, un 67,39% estan en curs, un 6,52% estan planificades però no iniciades. El percentatge de desviació entre l’estat d’execució actual i el previst és del 17,29%. Entre les actuacions d’aquesta àrea que ja estan finalitzades hi trobem l’elaboració del Pla Local Jove, la creació dels comissionats d’Esports i Cultura, l’ampliació de l’horari del Punt d’Atenció Juvenil de Cal Trempat, l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i l’ampliació dels serveis als infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies a nivell comunitari a través de la intervenció socioeducativa. I entre les que es troben en curs o planificades, hi destaquen els plans locals d’ocupació amb fons propis, dels quals ja se n’han fet quatres edicions i s’està treballant en una cinquena convocatòria, la concreció d’una programació anual i estable d’arts escèniques a la vila i dels circuits per a casos de violència masclista i de maltractament a la gent gran.

Pel que fa a l’Àrea de Presidència i Bon Govern, engloba 20 actuacions, de les quals un 60% estan finalitzades, un 35% estan en curs i un 5% estan planificades. El percentatge de desviació és d’un 8,81% sobre l’índex d’execució previst. Entre les actuacions ja realitzades dins d’aquesta àrea hi ha l’activació d'un nou web municipal actualitzat i accessible, l’execució de les accions recollides al Pla Local de Seguretat Viària, la implementació d'un nou gestor d'administració electrònica i un nou portal de tràmits i la posada en marxa d'un sistema de retransmissió en directe de les sessions plenàries. Així mateix, entre les actuacions que estan en curs o planificades, hi destaca la realització dels pressupostos participatius bianuals i la regulació i pacificació de les principals entrades de la vila procedents de l’A2 i a l’illa de vianants mitjançant la instal·lació de càmeres de seguretat amb lectura de matrícules.

Finalment, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té un total de 41 actuacions previstes en el PAM, de les quals un 56,10% estan en curs, un 41,46% estan planificades i un 2,44% estan aturades. El percentatge de desviació entre l’estat d’execució actual i el previst és del 49%. Entre les accions d’aquesta àrea que estan en curs destaca l’adjudicació del nou contracte de neteja viària d’acord al nou model de recollida de residus al municipi, l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Esparreguera, la creació d'un mapa d'equipaments municipals incloent els usos i l'estat de conservació, l’execució de les accions recollides en el Pla de Mobilitat Urbana, l’execució de les mesures d’estalvi energètic que estableixen les auditories energètiques als equipaments municipals, l’execució de les obres de millora de l’Ateneu i de l’Escorxador, l’execució del Pla de Clavegueram Mas d'en Gall i Can Rial, el Pla Director d’Asfaltat i el Pla Director d'Enllumenat. Algunes d’aquestes actuacions es troben actualment en fase d’execució, com és el cas de les obres de l’Ateneu, que estan a punt de finalitzar, o les actuacions d’asfaltat incloses en els Projectes d’Obres de Millora Urbana (POMU).