Tanca
Medi Ambient 8 de febrer de 2024

L’Ajuntament limita l’ús de l’aigua en fonts i instal·lacions esportives municipals

Ho ha fet a través d’un ban municipal que recull mesures extraordinàries per estalviar aigua i pal·liar els efectes de la sequera, que s’implementaran a partir d’avui. El document recorda totes les mesures vigents en l’actual fase d’emergència en la qual es troba el municipi i fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania per tal de fer un ús acurat i racional de l’aigua

L’Ajuntament d’Esparreguera tancarà, a partir d’avui, les fonts d’aigua potable de tot el terme municipal excepte la de la plaça de l’Ajuntament, per tal de permetre l’abastament efectiu a les persones que es trobin en situació o risc d’exclusió social. Així mateix, es tancaran les dutxes de tots els equipaments esportius municipals, excepte per a partits i activitats de competició, i es recomana als establiments esportius privats de la vila que apliquin les limitacions en els mateixos termes. Aquestes restriccions estan recollides en el ban municipal de mesures extraordinàries per estalviar aigua i pal·liar els efectes de la sequera, signat avui per l’alcaldia, que també recorda totes les mesures vigents en l’actual situació d’emergència per sequera decretada pel govern de la Generalitat de Catalunya el passat 1 de febrer i demana responsabilitat a la ciutadania per a complir les limitacions actuals i fer un ús acurat i racional de l’aigua.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha recordat que “a Catalunya estem en sequera i Esparreguera no en som una excepció” i ha apuntat que “malauradament les previsions meteorològiques apunten que en les properes setmanes seguirem sense tenir pluja abundant que faci virar la situació actual”. Rivas ha apuntat que l’Ajuntament ja ha anat aplicant en els darrers mesos diferents mesures, seguint les consignes del govern català, però “des del passat 1 de febrer ja s’ha declarat la fase d’emergència 1 i, en aquest moment, necessitem més que mai de la col·laboració de la ciutadania, perquè depèn de tots i totes estalviar aigua i poder pal·liar la situació actual”.  En aquest sentit, el ban recorda el conjunt de restriccions en l’actual situació d’emergència per sequera, que són de compliment obligatori en el terme municipal d’Esparreguera, tant per la ciutadania, com per les empreses i l’administració local.

Així, els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). A més, es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte quan aquesta es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua. Pel que fa a la neteja de carrers i mobiliari urbà, es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Tot i això, sí que es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica d’acord amb les consideracions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 

En referència al reg de zones verdes i jardins, tant de caràcter públic com privats, queda prohibit l’ús d’aigua excepte per a la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics, si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques d’acord amb les consideracions de l’ACA. A més, s’indica que el reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable i s’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable. En l’àmbit esportiu, el reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica d’acord amb les consideracions de l’ACA. A més, s’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes. Pel que fa a les piscines, tant públiques, com privades i comunitàries, incloses les d’establiments turístics, està prohibit l’ompliment total o parcial qualsevol d’elles. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres) i piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada, que estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Així mateix, es tancaran les dutxes de tots els equipaments esportius municipals, excepte per a partits i activitats de competició, i es recomana als establiments esportius privats de la vila que apliquin les limitacions en els mateixos termes. Sí que està permès l’ompliment i reompliment parcial de piscines d’ús terapètiuc ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta; i piscines d’aigua de mar, sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

D’altra banda, també es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars. També es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire. A més, el ban també dictamina que es tancaran les fonts d’aigua potable de tot el terme municipal llevat de la de la plaça de l’Ajuntament, per tal de permetre l’abastament efectiu a les persones que es trobin en situació o risc d’exclusió social.

El document també recorda que el Pla Especial d’Actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES) estableix que aquelles persones que siguin titulars d'aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a l’abastament a la població (com reg agrícola, ramader, industrials, recreatius que impliquin reg i altres usos recreatius) han de reduir els seus consums en el percentatge establerts en funció de l’estat de sequera declarat en cada moment, tot i que també s’ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi directament a l’ACA.