Tanca
Medi Ambient 18 de gener de 2024

L’Ajuntament requereix a Aigües Vidal mesures d’estalvi d’aigua davant la situació de sequera

El consistori ha instat a l’empresa, a través d’un decret d’alcaldia, a reduir la pressió del subministrament d’aigua en algunes zones de la vila, a disminuir la dotació de reg agrícola en un 40% i a lliurar un llistat amb les dades de grans consumidors i d’habitatges que superin el llindar dels 210 litres per persona i dia, el màxim permès en l’actual situació de preemergència

L’Ajuntament ha requerit a l’empresa Aigües d’Esparreguera Vidal, concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al municipi, l’aplicació de diferents mesures per a l’estalvi del consum d’aigua al municipi. El requeriment, aprovat per decret d’alcaldia, s’emmarca en l’actual situació de preemergència per sequera i la previsió que el govern català declari properament l’estat d’emergència per la situació de manca de pluges que viu el país. El document reclama la reducció de la pressió del subministrament d’aigua en aquelles zones de la vila on això no comporti un tall de subministrament per manca de pressió al veïnat. També insta a la companyia a reduir la dotació de reg agrícola en un 40%, a comunicar als usuaris i usuàries l’adopció de les mesures d’estalvi vigents en l’actual estat de preemergència i a subministrar al consistori un llistat amb les dades de grans consumidors i d’habitatges que superin el llindar dels 210 litres per persona i dia, la dotació màxima actualment permesa, així com d’aquells habitatges ocupats que no tinguin comptador de control.

El document, decretat per l’alcaldia aquest mes de gener, adverteix a l’empresa de l’obligatorietat de donar compliment directe de la resolució ACC/398772023 de l’Agència Catalana de l’Aigua, que intensifica determinades mesures en l’escenari d’excepcionalitat per sequera a les unitats d’explotació dels embasaments Ter-Llobregat d’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera del govern català. El regidor d’Aigua i Energia, Daniel Farriols, ha explicat que “des de l’Ajuntament, estem treballant i posant tots els esforços possibles davant l’actual situació de sequera que vivim”. En aquest sentit, ha apuntat que en el Ple municipal d’aquest mes de gener “portarem a aprovació el Reglament regulador de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, que ens permetrà establir un règim sancionador i, paral·lelament, estem treballant amb la companyia Aigües Vidal per a poder reduir el consum d’aigua, perquè actualment el municipi supera els llindars de consum permesos i, en breu, passarem a una situació encara més dura, que serà la d’emergència, i haurem de reduir encara més el consum”. 

Per aquest motiu, el decret requereix a Aigües Vidal que prengui diferents mesures, entre les quals hi figuren la reducció de la pressió del subministrament en aquelles zones de la vila on això no comporti talls de subministrament per manca de pressió i la reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades. Així mateix, també s’insta a la companyia a comunicar als usuaris l’adopció de les mesures d’estalvi en l’escenari vigent de sequera, essent actualment l’estat de premergència on les mesures d’estalvi son les següents: la reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials, la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg) i la reducció del 30% en els usos ramaders.

A més, resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora) i també queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores. D’altra banda, es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, s’estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines i s’estableix un dotació màxima de 210 litres per habitant i dia.

El consistori també reclama a l’empresa subministradora que, d’acord a la situació excepcional de sequera, mantingui informada de forma regular a la corporació de les actuacions dutes a terme per donar compliment a les mesures previstes i també que subministri al consistori la llista amb les dades (nom del titular, adreça i consum d’aigua) de grans consumidors, és a dir, usuaris industrials, comercials, agrícoles i ramaders, i també d’habitatges que superin el llindar dels 210 litres per persona i dia, així com d’habitatges ocupats que no tinguin comptador de control. Així mateix, adverteix a l’empresa concessionària que qualsevol incompliment de les directrius fixades la resolució o qualsevol directriu posterior d’obligat compliment pot ser susceptible d’incoar un expedient sancionador o, fins i tot, d’iniciar l’expedient de resolució de la concessió que l’empresa té adjudicada fins al 2032.