Tanca
Treball i Formació Joventut 3 de novembre de 2020

L’Ajuntament obre demà una borsa de treball del programa “Joves en Pràctiques”

El consistori contractarà, durant sis mesos, 5 persones d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Programa de Garantia Juvenil amb perfils d’integrador social, mestre i tècnic auxiliar en Educació Infantil. Les candidatures podran presentar-se a partir de demà i fins al 6 de novembre

El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera cerca persones candidates per a la cinquena edició del programa “Joves en Pràctiques”, una iniciativa subvencionada pel Sistema de Garantia Juvenil per fomentar l’accés al món laboral de joves d’entre 16 i 29 anys. En aquesta edició, el consistori constituirà una borsa de treball per a la contractació de 5 joves amb perfils de tècnic o tècnica auxiliar en Educació Infantil, mestre en Educació Infantil i integrador o integradora social, que podran treballar durant 6 mesos a jornada completa a diferents serveis municipals. Les bases de la convocatòria s'han publicat avui al web municipal i demà s’obrirà el termini per a que les persones interessades puguin fer arribar la seva candidatura. En tractar-se d’un procediment d’urgència, el termini per a presentar sol·licituds finalitzarà aquest divendres 6 de novembre.

Els requisits generals per a poder presentar-hi candidatura són trobar-se en situació d’atur i estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, tenir més de 16 i menys de 29 anys, estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, no haver participat en les dues darreres edicions del programa “Joves en Pràctiques” i complir els requisits per a poder ser contractats en la modalitat de contracte de treball en pràctiques. A més, caldrà estar en possessió del Certificat de coneixements de llengua catalana del nivell C1 i acreditar la possessió de la titulació requerida segons l’especialitat: per al perfil de tècnic/a auxiliar en Educació Infantil, es demana el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, o equivalent; per als mestres en Educació Infantil, la titulació de grau universitari en mestre d’Educació Infantil, o equivalent; i per als integradors socials, estar en possessió del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social, o equivalent.

La tècnica de Treball de l’Ajuntament d’Esparreguera, Yolanda Manresa, ha explicat que “aquest programa vol incentivar la contractació de persones joves, perquè durant sis mesos i en la modalitat de pràctiques, puguin adquirir aptituds i desenvolupar-se professionalment treballant en diferents serveis municipals”. En aquesta edició, el consistori té previst contractar dos tècnics auxiliars en Educació Infantil (TEI) i dos mestres en Educació Infantil que prestarien els seus serveis a les dues escoles bressols municipals; així com un integrador social que treballaria al Centre Obert La Fulla i al Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC). Les cinc persones començarien a treballar a mitjans de desembre a jornada completa. A més, durant el període que prestin els seus serveis estaran sota la supervisió d’un tutor o tutora que farà un seguiment i avaluació de la seva progressió i desenvolupament en el lloc de treball.

Les bases de la convocatòria, els criteris per a la contractació dels candidats i candidates així com la documentació que cal presentar i els terminis per a fer-ho ja es poden consultar, des d'avui, al web de l’Ajuntament. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud, mitjançant model d’instància, en el termini de 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria, és a dir, del 4 al 6 de novembre. Donada la situació actual de crisi sanitària es prioritzarà la presentació d’instàncies per via telemàtica i pels mitjans no presencials previstos a la llei, quan no sigui possible les podran presentar de manera presencial sol·licitant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).