Tanca
Treball i Formació Joventut 30 de setembre de 2021

L’Ajuntament incorpora cinc persones en el marc del programa “Joves en Pràctiques”

Avui han començat a treballar quatre joves, dos amb perfil d’administratiu i dos més de tècnic de Serveis a les Persones i, properament, s’incorporarà un tècnic més a la Regidoria d’Igualtat i Diversitat. Totes les contractacions són a jornada completa i tenen caràcter temporal fins a finals de març de 2022

L’Ajuntament d’Esparreguera ha contractat cinc persones a través del programa “Joves en Pràctiques”, una iniciativa subvencionada pel Sistema de Garantia Juvenil i el Fons Social Europeu per fomentar l’accés al món laboral de joves d’entre 16 i 29 anys. Es tracta de dos administratius adscrits a Serveis Socials i Planificació i Bon Govern i dos tècnics de Serveis a les Persones que donaran suport a les regidories de Joventut i d’Esports. Aquests quatre professionals ja han començat a desenvolupar avui les seves tasques dins les àrees pertinents del consistori. A més, en les properes setmanes, i dins el mateix programa, és previst incorporar una altra persona jove que desenvoluparà tasques de tècnica a la Regidoria d’Igualtat i Diversitat. Totes elles treballaran a l’Ajuntament a jornada complerta durant un període de sis mesos, fins a finals de març de 2022.

Aquesta és la sisena edició del programa “Joves en Pràctiques” que té per finalitat incentivar la contractació de persones joves amb títol o certificat de professionalitat per a que durant mig any prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques i adquireixen així aptituds i desenvolupament professional que els serveixin per a millorar la seva ocupabilitat. Els cinc perfils que es contracten en aquesta edició estan adscrits a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania i a la Regidoria de Planificació i Bon Govern i prestaran suport a les tasques que es realitzen des d’aquests departaments alhora que disposaran d’un espai d’aprenentatge per a desenvolupar les competències adquirides en les seves formacions. Durant aquest període, a més, estaran sota la supervisió d’un tutor o tutora que ha de deixar constància de la progressió i desenvolupament de la persona en el lloc de treball.

Per a poder participar en aquest programa es requereix estar en possessió del Certificat de coneixements de llengua catalana del nivell C1 i acreditar la possessió de la titulació requerida segons l’especialitat. En aquesta edició, en el perfil administratiu, es demana el Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior de la família professional d’Administració i Gestió o titulacions superiors en aquesta branca; i a les persones que ocupen el perfil de tècnic de Serveis a les Persones, se’ls exigeix un Grau Universitari dins de l’àmbit de les Ciències Socials o equivalent. Així mateix, els requisits generals per a poder accedir al programa “Joves en Pràctiques” són trobar-se en situació d’atur i estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, tenir més de 16 i menys de 30 anys, estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals i no haver participat en les dues darreres edicions del programa.