Tanca
Convivència 11 d’abril de 2022

L’Ajuntament reforça el circuit d’acollida per l’arribada de refugiats ucraïnesos

La ràpida tramitació dels permisos i l’arribada de menors en edat d’escolarització ha incrementat la transversalitat entre els serveis municipals que realitzen l’acompanyament a nivell educatiu, social i laboral. Fins a dia d’avui, es té constància de l’arribada al municipi de 24 persones desplaçades per la guerra, la meitat dels quals són infants

L’Ajuntament d’Esparreguera ha reforçat el circuit habitual d’acollida de persones nouvingudes davant l’arribada al municipi d’ucraïnesos i ucraïneses desplaçats del seu país a causa de la guerra. El fet que molts dels nouvinguts siguin menors i que el govern espanyol, seguint directrius europees, hagi simplificat els tràmits perquè puguin accedir de manera exprés a permisos de residència i treball, ha comportat una major transversalitat en el circuit d’acollida en el qual estan implicats els serveis municipals de Convivència, Educació, Serveis Socials i Treball i Formació. Aquest acompanyament té com a prioritats garantir l’escolarització dels menors, fer el seguiment de tota la tramitació de residència necessària i facilitar l’accés a ajudes socials bàsiques. Fins a dia d’avui, el consistori té constància de l’arribada de 12 adults i 12 menors, tots ells acompanyats, la majoria dels quals estan acollits a casa de familiars ucraïnesos residents a Esparreguera, tot i que també hi ha dues unitats familiars que viuen amb famílies esparreguerines d’acollida.

La regidora d’Igualtat i Diversitat, Sara Gómez, ha explicat que “l’arribada al municipi de persones que fugen del conflicte d’Ucraïna ha suposat un increment de les gestions d’acollida per part del consistori i ha provocat un reforç del circuit habitual d’acollida per a garantir l’acompanyament a nivell jurídic, social i també emocional”. El primer contacte amb l’Ajuntament es fa a través d’una entrevista amb les tècniques d’Acollida i Educació, en la qual s’estableix el vincle i se’ls informa dels aspectes relatius a la seva situació legal al territori, així com d’altres aspectes rellevants vinculats amb la residència, com el padró i la targeta sanitària, i també es recullen totes les necessitats específiques que puguin tenir amb l’objectiu de donar-hi una resposta municipal adient. En el cas que hi hagi menors en edat d’escolarització, es gestiona la matrícula viva i també se’ls ofereix la possibilitat d’assistir al Casal Intercultural i, si es tracta d’adolescents, se’ls deriva al Punt Jove de Cal Trempat. Una altra dels recursos que se’ls ofereix són els cursos de llengua i formació que organitza el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL), el Centre de Formació d’Adults i l’Ajuntament.

Uns dies més tard es realitza una segona trobada, amb la presència de tècniques de Convivència i de Serveis Socials, en la qual es fa un seguiment de l’estat de les tramitacions de residència, treball i empadronament i també se’ls ofereix l’accés a ajuts, com les beques menjadors per als infants en edat escolar, i altres recursos municipals i comarcals. “Estem parlant de la cobertura de necessitats bàsiques, sobretot d’alimentació; les prestacions econòmiques tenen uns requisits i uns criteris que s’han de complir per a poder-ne ser beneficiari, però l’Ajuntament els ofereix suport temporal fins que obtinguin el permís de residència i puguin entrar en el sistema d’ajudes com qualsevol altre ciutadà”, ha afirmat Sara Gómez. Aquestes segones sessions es fan de manera individual, però també es fan trobades col·lectives, per tal que puguin establir contactes amb altres persones de la seva comunitat al territori. Finalment, es fa una tercera entrevista, en la qual participen tècniques de Convivència i de Treball i Formació. En aquesta sessió es fa un acompanyament enfocat a l’accés al món laboral i també un seguiment de la unitat familiar en relació als tràmits gestionats i la xarxa de vincles creats al municipi.

La regidora d’Igualtat i Diversitat ha apuntat que “el circuit d’acollida ja existia, però ara se n’ha reforçat la transversalitat i s’atén d’una manera més àgil, perquè el govern espanyol permet obtenir els permisos de residència i treball de manera exprés, i també es fa un acompanyament més emocional, perquè hem de tenir present que són persones desplaçades, que fugen d’una guerra”. En aquest sentit, Sara Gómez ha apuntat que el consistori està valorant utilitzar diferents recursos que ofereix la Diputació de Barcelona, com el servei d’assistència psicològica. “També ofereix un servei de traducció, però de moment tenim el suport d’una esparreguerina de nacionalitat ucraïnesa que ens ajuda en les tasques de traducció i també hi ha persones que parlen l’anglès i es comuniquen amb les tècniques municipals amb aquesta llengua”, ha explicat Sara Gómez. La regidora ha fet una crida a la ciutadania per tal que “si tenen constància de l’arribada de persones d’Ucraïna a Esparreguera, es posin en contacte amb l’Ajuntament per tal que els hi puguem oferir suport”.

Esparreguera comptava a gener de 2022, amb 20 veïns i veïnes de nacionalitat ucraïnesa, una comunitat petita però que ara ha doblat els seus membres amb l’arribada de desplaçats per la invasió russa d’Ucraïna, que va començar a finals de febrer. A principis de març, com a primera resposta al conflicte, l’Ajuntament va organitzar una recollida de material de primera necessitat que, gràcies a les aportacions de veïns i veïnes, en una setmana va recollir un centenar de caixes grans amb roba d’abric, medicaments i aliments, que es van fer arribar al país a través de les associacions Sant Vicenç en Xarxa i Djerelo. Així mateix, també es farà una aportació econòmica de 4.500 euros a ACNUR, l’Agència de l’ONU per als Refugiats, que està sobre el terreny proporcionant assistència i material d’emergència a les persones desplaçades.