Tanca
Esports 22 de juny de 2020

L’Ajuntament repararà el pavelló municipal El Castell, malmès per les intenses pluges

Els treballs començaran a la tardor i tindran un cost aproximat de 306.000 euros, que es finançaran a través d’una modificació de crèdit aprovada per unanimitat en el darrer ple municipal. Les obres inclouran la substitució de la totalitat del parquet, alguns revestiments de fusta de les parets, els sòcols del passadís i el lucernari de la coberta

L’Ajuntament d’Esparreguera ha iniciat el procediment per reparar el pavelló municipal El Castell, que va patir desperfectes durant el temporal de pluja i calamarsa del passat 29 de maig. En el darrer ple municipal es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit de 306.000 euros que es destinaran a l’arranjament del parquet, els sòcols i plafons de fusta i les lluernes centrals de la coberta que van resultar danyades, així com a la redacció del projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut, l’estudi de gestió i la direcció d’obra. Els treballs és previst que puguin començar a la tardor, després de realitzar el contracte menor del projecte i la licitació de l’obra. Mentrestant, el consistori estudia alternatives perquè les diferents entitats i clubs esportius que utilitzen aquest equipament puguin mantenir la seva activitat en altres instal·lacions del municipi o de les rodalies.

Les intenses pluges de finals de maig van provocar la saturació de la xarxa de clavegueram, els baixants i desguassos de l’equipament, que no van tenir prou capacitat per engolir l’aigua i van fer que aquesta entrés massivament a l’interior de l’edifici. La inspecció visual de l’equipament que van realitzar els tècnics municipals constata desperfectes a la zona del passadís longitudinal d’accés a la pista -concretament als sòcols i al revestiment vertical de fusta-, a la zona de la pista, on s’ha produït el deteriorament dels revestiments verticals de fusta i del parquet, amb una afectació d’entre el 80 i el 90% de la superfície i, a la zona de la coberta, on s’han trencat lluernes i un 90% de la superfície de la claraboia. Així mateix, l’aigua també va causar desperfectes al mobiliari de l’espai d’entitats, que ha afectat a diverses cadires, taules, un ordinador i una impressora ubicats en aquesta sala.

El consistori està ara treballant en la contractació del projecte de reparació del pavelló municipal, que haurà d’incloure les següents actuacions: la substitució de la totalitat del parquet i el marcat de pistes, la substitució d’alguns revestiments de fusta de les parets, els sòcols del passadís i el lucernari de la coberta, la retirada i gestió de residus, la impermeabilització de la coberta plana acabada en rajola (sobre el passadís superior, el bar i els lavabos) i diverses actuacions a la coberta, com la neteja de canals, l’augment del diàmetre de les embocadures i sobreeixidors a la canal, el segellat d’elements i la neteja de baixants, entre d’altres. A més, els tècnics que han de fer el projecte prèviament hauran de fer una diagnosi per determinar les causes de les diverses entrades d’aigua i proposar les actuacions necessàries amb la finalitat d’evitar que es repeteixi un episodi similar.

La valoració econòmica orientativa dels treballs a realitzar, amb iva inclòs, és de 306.000 euros, que inclourien: 276.500 euros de la reparació del parquet i altres elements bàsics, 15.500 euros de la redacció del projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut i l’estudi de gestió i 14.000 euros en concepte de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. La primera tinent d’alcaldia, María Vallejo, ha afirmat que “vista la situació economicofinancera municipal així com l’estat d’execució de la despesa en l’exercici vigent i atès que la despesa mencionada no es pot ajornar ni demorar a l’exercici següent, ens hem vist obligats a buscar crèdits i romanents de partides de manera urgent preveient que moltes d’elles no es podran executar per la situació sanitària que vivim”, com ara activitats de diferents serveis que han quedat suspeses i serveis que no s’han pogut prestar a causa de l’Estat d’Alarma. María Vallejo també ha apuntat que, tot i que el pèrit ja ha visitat l’equipament per a fer-ne la inspecció, “des de l’Ajuntament no podem esperar a que ens diguin si entra o no dins l’assegurança, així que farem l’arranjament i després ja veurem si l’assegurança cobreix total o parcialment la reparació”.

De moment, l’equipament segueix tancat i no és preveu que es pugui obrir fins que acabin les obres, que començaran a la tardor. En aquets sentit, l'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha apuntat que “per molt que correm no podrem obrir al setembre”. Després d’aprovar la modificació de crèdit, aquesta ha d’estar 15 dies en període d’exposició pública i paral·lelament es farà el contracte menor per fer el projecte, però aquest no es podrà formalitzar fins que se n’hagi fet la contractació. Després caldrà validar el projecte tècnicament des de Serveis Territorials, aprovar-lo i licitar-lo. “Tot aquest procediment ens portarà 3 mesos, així que en el millor dels casos anem a la tardor per executar les obres, aquest és el timing més ràpid que tenim”, ha apuntat Eduard Rivas.