Tanca
Política Hisenda 10 de novembre de 2022

La Regidoria de Serveis Econòmics ja té a punt el pressupost municipal de 2023

Els comptes ascendeixen a 25,6 milions d’euros i estan marcats per les conseqüències de la pandèmia, la guerra d’Ucraïna i el manteniment de la suspensió de les regles fiscals. A nivell d’ingressos, es preveu un augment de les transferències per part d’altres administracions i, pel que fa a les despeses, destaca l’augment de recursos a Serveis Socials amb dos nous llocs de treball i la creació de l’OAC Social

El pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2023 ascendeix fins als 25.684.260 euros, el que representa 1.354.400 euros més que el del 2022. La Regidoria de Serveis Econòmics ja ha enllestit la proposta amb els comptes municipals per l’any vinent, que ahir es va presentar als grups polítics de l’oposició en comissió informativa i que es portarà a aprovació del Ple municipal el proper 16 de novembre. Pel que fa als ingressos, el pressupost s’ha elaborat preveient un augment significatiu de les transferències rebudes per part del govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, amb els fons Next Generation, i un lleuger increment en la recaptació d’impostos. En referència a les despeses, destaca l’increment previst del cost dels subministraments i del capítol de personal, per fer front als increments retributius previstos per llei als treballadors municipals així com la contractació de tres nous perfils tècnics, dos vinculats a Serveis Socials i un de serveis generals per potenciar la recerca de línies de subvencions. Així mateix, es preveu la implementació d’una Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Social i una nova edició dels Plans Locals d’Ocupació.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que “el pressupost 2023, com el confeccionat pel 2022, continua marcat per les circumstàncies macroeconòmiques excepcionals com a conseqüència de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna, amb un seguit d’incerteses sobre la seva evolució i afectació en el funcionament dels diferents serveis municipals i sobre la població d’Esparreguera, així com pel manteniment de la suspensió de les regles fiscals en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Comissió Europea”. En referència als ingressos, el pressupost 2023 s’ha elaborat preveient un augment significatiu de les transferències rebudes d’administracions supramunicipals, que se situen entorn als 10 milions d’euros, 1,1 milió més que el 2022, i representen gairebé el 40% dels ingressos totals previstos. En aquest sentit, destaca la participació en els ingressos estatals (PIE), que s’incrementaria en 482.000 euros més respecte aquest any, i el finançament de la Generalitat per a les escoles bressol, que augmenta en 432.000 euros respecte el 2022. Pel que fa als impostos propis, es preveu un increment de 211.000 euros, vinculats sobretot a l’IAE i la plusvàlua, i els ingressos per taxes municipals es mantenen.

“L’increment de les transferències corrents de l’Estat, així com l’ampliació o creació de noves línies de subvencions finalistes per part d’altres administracions, sumat al finançament Next Generation EU, són una oportunitat per Esparreguera”, ha apuntat l’alcalde. Tot i això, l’augment proporcional del pes de les subvencions en el pressupost municipal conjuntament amb la política fiscal del municipi, que s’ha mantingut congelada estructuralment des de l’any 2009, també significa que "cada nou exercici s’amplia la dependència municipal d’aquests ingressos per transferències i subvencions, que són aliens al poder de decisió de l’Ajuntament”. Segons Eduard Rivas, “aquest fet representa una important reducció de l’autonomia local i també un risc financer, ja que es condiciona la sostenibilitat i suficiència financera municipal a l’evolució d’ingressos aliens", per la qual cosa ha apuntat que "és un repte necessari consolidar la política fiscal del municipi, en termes d’equitat i justícia social”.

Pel que fa a les despeses, en el pressupost de l’exercici 2023 ha estat necessari augmentar en 792.751 euros la consignació pressupostaria del capítol 1 relatiu a la despesa de personal, principalment per fer front als increments retributius previstos al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2023, així com l’increment de dos treballadors socials de suport i un tècnic de gestió de serveis generals per potenciar la recerca de línies de subvencions que incrementin la capacitat de finançament municipal. L’altre variació més significativa és conseqüència de l’increment previst en el cost dels subministraments elèctric i de gas, per la qual cosa ha estat necessari augmentar en 874.835 euros la seva consignació pressupostaria, que ascendeix fins al 1.707.460 euros, atès l’evolució i volatilitat del seu preu, que ara es calcularà trimestralment i no de forma anual, i malgrat les mesures d’estalvi energètic implementades per part de l’Ajuntament.  

D’altra banda, en l’àmbit dels Serveis Socials es mantenen els programes d’atenció social de l’Ajuntament consignats en el pressupost 2023 i, amb cofinançament de fons Next Generation, aquest exercici es vol implementar l’OAC Social, un servei d’atenció telefònica i digital, que té un cost previst de 86.6000 euros i l’objectiu de facilitar a la ciutadania l’accés a aquests serveis. A més, també s’inclouen en el pressupost ordinari de 2023 recursos per a Plans d’Ocupació Locals, que fins ara havien estat extraordinaris i finançats amb romanents. Concretament es consignen 214.070 euros per a reforçar els serveis de neteja viària durant 6 mesos. Paral·lelament, abans de les eleccions municipals, que se celebraran al mes de maig, el govern municipal té previst fer una nova modificació de crèdit amb càrrec als romanents, en la qual s’inclourien, entre d’altres projectes, les obres de reforma del camp de futbol municipal.