Tanca
Via pública Mobilitat 24 de desembre de 2019

Suprimida la taxa de places d’aparcament reservades a persones amb mobilitat reduïda

El ple ha aprovat, per unanimitat i a proposta de l’entitat Petjades de Colors, la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 13 que regula les reserves de via pública per aparcament. Així, partir del 2020, s’elimina tant la taxa d’instal·lació d'aquest tipus de places com la quota mensual per l’ús de l’espai públic

L’Ajuntament d’Esparreguera ha suprimit la taxa per a les places d’aparcament reservades, amb caràcter privatiu, per a les persones amb mobilitat reduïda. El ple municipal va aprovar la setmana passada, per unanimitat de tots els grups municipals, la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 13 que regula la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i les reserves de via pública per a aparcament. La supressió d’aquesta taxa era una proposta de l’entitat Petjades de Colors, que treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional física i/o visual del municipi.

El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esparreguera, Daniel Farriols, explica que “a partir del 2020 les persones amb mobilitat reduïda que viuen a Esparreguera i ja disposen o volen sol·licitar una plaça d’aparcament d’ús privat, de les que van lligades a una matrícula, ho podran fer a cost zero”. Fins ara es pagava una taxa de 246,33 euros pels treballs d’instal·lació, pintat i senyalització de la plaça, més 3,83 euros mensuals per metre lineal per l’ús de l’espai públic. “Cal tenir en compte que aquestes places són més grans que les habituals, perquè els vehicles acostumen a ser més amples i a disposar de rampa, i tenen unes dimensions d’entre 5 i 6 metres lineals, amb la qual cosa el cost augmentava”, apunta Daniel Farriols.

Actualment a Esparreguera hi ha nou persones amb mobilitat reduïda que disposen de plaça d’aparcament d’ús privatiu. El regidor de Serveis Econòmics ha afirmat que “el consistori assumirà ara aquesta despesa que per l’any 2020 suposarà, segons el previst, una reducció dels ingressos de 2091,18 euros”. “És un pas més per avançar en l’atenció a les persones amb mobilitat reduïda i l’atenció a la diversitat”, ha subratllat Daniel Farriols.

Per la seva banda, la portaveu Petjades de Colors, Marisa Lafron, explica que “quan ens vam assabentar que existia aquesta taxa i que era tan costosa, vam informar-nos sobre què passava en d’altres poblacions i vam comprovar que a la majoria d’elles era gratuït i, per això, vam decidir proposar-ne al consistori la supressió”. “Creiem que si realment tens una necessitat el tema econòmic no ha de ser un impediment, perquè qui necessita una plaça d’aquestes característiques la necessita de veritat”, apunta.