Punt d’Informació i Dinamització a Centres d’Educació Secundària

El Punt d’Informació i Dinamització a Centres d’Educació Secundària (PIDCES) és un punt mòbil que connecta el Punt d’Informació i Atenció Juvenil d’Esparreguera (PIAJ) amb els i les joves dels instituts per a oferir  assessorament i informació. Aquest servei es realitza a tots els centres d’educació secundària del municipi, l’IES El Cairat, l’IES El Castell i l’Escola Cooperativa El Puig, i es farà un dia a la setmana per a fer una sessió mensual a cadascun dels centres en horari de matí.

L’objectiu és donar a conèixer els recursos, serveis i les activitats juvenils existents al municipi. Alhora, amb el desplaçament al centres es pretén detectar les necessitats d’informació de la joventut amb relació al municipi, atendre les consultes que tinguin sobre temes del seu interès, des de l’àmbit educatiu, laboral, sexual, sanitari... Per últim, el servei també vol fomentar l’adquisició d’hàbits participatius entre els joves, oferint la col·laboració  en les activitats i propostes que s’organitzen des de PIAJ situat a cal Trempat. Aquest servei es presta a través d’una dinamitzadora juvenil de la cooperativa L’eina.