Tanca
Participació Ciutadana Urbanisme 19 de novembre de 2021

A punt de finalitzar els treballs d’adequació de la pista esportiva de Mas d’en Gall

El projecte va ser presentat per l’AAVV Mas d’en Gall Noves Generacions als pressupostos participatius 2020-2021, i de les set iniciatives guanyadores és la que ha tingut major dotació pressupostària, 100.000 euros en total. L’actuació també ha inclòs la rehabilitació dels vestuaris i el magatzem i millores al parc infantil

La propera setmana és previst que finalitzin els treballs de millora de la pista esportiva de Mas d’en Gall i el seu entorn, que han inclòs la reparació i pintat de la pista, la substitució de les porteries i la col·locació de dues cistelles de bàsquet així com diverses actuacions de sanejament i rehabilitació als vestuaris i el magatzem i algunes millores i reparacions al parc infantil. L'accés a l'equipament es manté però tancat, perquè resta per finalitzar el marcatge de les línies de la pista, una actuació que s'ha de fer un cop la pintura del paviment estigui completament seca i que és previst que es realitzi en els propers dies. Les actuacions formen part del projecte presentat per l’associació de veïns Mas d’en Gall Noves Generacions als pressupostos participatius 2020-2021, que va ser escollit com a sisè projecte més votat per la ciutadania entre les 48 iniciatives que es van presentar en aquesta edició. Les obres, que van començar a finals d’agost, han tingut una dotació pressupostària de 100.000 euros. Aquest import, però, no inclou el cobriment de la pista que també es demanava des de l’associació, que es finançarà amb els romanents de tresoreria i s’executarà més endavant conjuntament amb el cobriment de les pistes del Barri Font i la zona esportiva municipal.

Els treballs realitzats s’emmarquen en l’àmbit de la zona esportiva de Mas d’En Gall i s’ha actuat en quatre espais diferenciats: la pista esportiva, el vestuari, el magatzem i el parc infantil. A la pista, s’han substituït dues porteries, s’han col·locat dues cistelles de bàsquet, que se sumen a les dues ja existents, s’ha repassat l’estat de les pistes i se’ls hi ha aplicat tractament. També s’ha reparat la reixa exterior, s’han pintat les baranes i el mur perimetral i s’han canviat quatre bancs i quatre papereres. En referència als vestuaris, l’actuació ha consistit en la nova impermeabilització de la coberta, pintar la façana, arranjar la rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, reparar l’interior, dotar d’accessoris el lavabo per a ús de persones amb mobilitat reduïda i adquirir dos grups de guixetes noves. Així mateix, també s’ha pintat el sostre i el local inferior, de la zona de petanca.

Pel que fa al magatzem, s’ha desmuntat la coberta de fibrociment, s’ha impermeabilitzat la teulada i dotat d’un nou canal i baixant de recollida d’aigua i s’ha pintat tant l’exterior com l’interior. A la zona infantil s’ha aportat nova grava, s’han col·locat tanques de fusta i portes per a delimitar l’espai, s’ha instal·lat una pèrgola per ombrejar parcialment la zona i s’han instal·lat dos bancs i dues papereres. Paral·lelament, s’ha netejat la instal·lació de clavegueram tant a la zona de les pistes com de la petanca, s’ha col·locat una nova canal de recollida d’aigües davant del magatzem, s’han fet treballs d’arranjament de la instal·lació elèctrica, l’enllumenat de la pista i els focus i s’han instal·lat llums d'emergència.

El projecte d’arranjament de les pistes de Mas d’en Gall va ser, amb 168 vots, el sisè més votat de la passada edició dels pressupostos participatius. De les set iniciatives guanyadores és la que ha comptat amb major dotació pressupostària, un total de 100.000 euros. Tot i que en la seva proposta l’associació de veïns demanava el tancament de les pistes amb una teulada, l’alt cost d’aquesta actuació ha fet que no es pugui incloure en la dotació dels comptes participatius, sinó que es realitzarà amb una modificació de crèdit de 600.000 euros provinent de romanents de tresoreria, que també contempla la cobertura de les pistes del Barri Font i la zona esportiva.