Tanca
Participació Ciutadana Urbanisme 19 d’agost de 2021

En marxa nous projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius 2020-2021

El projecte Esparreguera Florida, consistent en la millora de l’enjardinament i l’ornamentació floral de la via pública, ja s’ha desplegat en un 75%; la propera setmana comença l’arranjament de la pista esportiva, els vestuaris i el parc infantil de Mas d’en Gall; i el 30 d’agost és previst iniciar les obres d’insonorització de l’escola Mare de Déu de la Muntanya

Des d’aquesta setmana ja es pot començar a veure el desplegament del projecte Esparreguera Florida, una de les set iniciatives guanyadores dels Pressupostos Participatius 2020-2021, proposta de l’alumnat de quart de primària de l’escola Mare de Déu de la Muntanya. El projecte, valorat en 25.000 euros, consisteix en la millora de l’enjardinament i l’ornamentació floral de la via pública a diferents punts del nucli urbà, ja s’ha desplegat en un 75% i en els propers dies quedarà culminat. També durant els propers dies és previst que comencin els treballs d’adequació de la pista esportiva de Mas d’en Gall així com les millores als vestuaris i la zona de jocs infantils, i la insonorització del gimnàs de l’Escola Mare de Déu de la Muntanya, també projectes guanyadors del mateix procés participatiu. A banda d’aquests, els altres projectes guanyadors Promocionem la cultura d’Esparreguera i Sortides inclusives a la Natura amb la cadira Joëlette ja varen materialitzar-se durant la primavera, mentre que el projecte per establir una xarxa de camins saludables dins el terme municipal es durà a terme durant la propera tardor.

El projecte Esparreguera Florida ja s’ha desplegat gairebé en la seva totalitat, tot i que encara resta col·locar alguns ornaments florals en alguna de les 39 jardineres que ja s’han distribuït pel centre urbà. D’aquestes, 9 unitats són de superfície i ja han estat col·locades al llarg de l’avinguda de Francesc Macià, mentre que altres 30 són jardineres penjants, que ja han quedat instal·lades a faroles dels carrers dels Arbres i de Baix, i de les places de l’Ajuntament, de la Pagesia i de Santa Eulàlia. A banda de la col·locació d’aquestes jardineres, també s’han fet actuacions d’ornamentació floral a la rotonda nord –de les girafes– i a la rotonda sud –de la Creu– i el seu entorn. Aquest projecte, proposta de l’alumnat de quart de primària de l’Escola Mare de Déu de la Muntanya, va ser el més votat entre les 48 propostes finalistes a la darrera edició dels Pressupostos Participatius i ha suposat una inversió de 25.000 euros. El manteniment del nous elements enjardinats el farà inicialment Àuria Fil, l’empresa subministradora, i a partir del mes de novembre s’assumirà des de la Brigada Municipal fins que, de cara al 2022, aquest manteniment pugui incloure’s en el contracte de manteniment del ver urbà.

Altres dos projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius 2020-2021 que començaran a executar-se en els propers dies són l’adequació de la pista esportiva, els vestuaris i la zona de jocs infantils de Mas d’en Gall, i la insonorització del gimnàs de l’Escola Mare de Déu de la Muntanya. La millora de la pista esportiva de Mas d’en Gall i el seu entorn comença dilluns i és el projecte amb una major dotació pressupostària, 100.000 euros en total. Aquest import, però, no inclou el cobriment de la pista, que es finançarà amb els romanents de tresoreria i s’executarà més endavant conjuntament amb el cobriment de les pistes del Barri Font i la zona esportiva municipal. L’actuació que ara es durà a terme inclou la reparació i pintat de la pista; la substitució de les porteries i la col·locació de dues cistelles de bàsquet; la reparació i pintat de la reixa, les baranes i el mur perimetral; i la col·locació de 4 nous bancs i papereres. A banda, es faran diferents actuacions de sanejament i rehabilitació als vestuaris i el magatzem, algunes millores i reparacions al parc infantil, on s’instal·larà una pèrgola per fer ombra, 2 bancs i 2 papereres, i es faran millores a la instal·lació elèctrica i de clavegueram. La durada total prevista de la intervenció és de 4 mesos.

El projecte d’insonorització del gimnàs de l’Escola Mare de Déu de la Muntanya, dotat amb un pressupost de 25.000 euros, és previst que comenci el 30 d’agost i que quedi enllestit abans de començar el nou curs acadèmic. L’actuació consistirà en la instal·lació de panells fono-absorbents d’escuma ignífuga, segons un sistema que l’empresa adjudicatària, Gravis Acoustic & Audiovisuals, ja ha utilitzat en aules i menjadors d’altres escoles de Catalunya. Finalment, el darrer projecte dels Pressupostos Participatius que es durà a terme es desplegarà durant la tardor i és, en realitat, el resultat de fusionar dues propostes que plantejaven la implantació d’una xarxa de camins saludables a Esparreguera. Aquesta actuació, que va ser la segona més votada, tindrà una dotació total de 40.000 euros i consistirà en la senyalització d’un total de cinc camins dins el terme municipal: la zona nord, des de Can Comelles a Collbató; la zona sud, amb itineraris pel barri del Castell, passant per la serra del Truquell fins al riu Llobregat; els itineraris des de Can Comelles a la Colònia Sedó; la senyalització de camins pel Barri de La Plana, Can Rial i les Tres Rieres; i, finalment, l’itinerari que connecta el Barri de Mas d’en Gall amb la Plana i el nucli urbà.

Projectes ja materialitzats

Altres projectes ja materialitzats sorgits del procés de Pressupostos Participaticius 2020-2021 són les Sortides inclusives a la natura amb la cadira Joëlette i Promocionem la cultura d’Esparreguera. El primer, amb una inversió de 3.875 euros, va ser impulsat per l’entitat Petjades de Colors i, després de l’adquisició de la cadira, resta pendent de que l’Ajuntament en defineixi els usos i redacti els protocols per tal que les entitats i els centres educatius del municipi en puguin disposar. El projecte de promoció de la cultura, el tercer més votat en el procés participatiu, va ser el resultat d’una proposta de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera (AMPEMIDE) i ha suposat l’adquisició d’un nou piano elèctric, un trombó de vares, una viola, un violoncel i 15 faristols hidràulics amb un carro transportable per un import de 4.000 euros, mentre que resta pendent d’invertir 1.000 euros addicionals del pressupost assignat per a la compra de més material per al centre.